UBA Jaarverslag met overzicht van media-investeringen in België in 2014

FacebookTwitterLinkedIn

In het UBA Jaarverslag vindt u een overzicht van alle activiteiten en initiatieven die UBA in 2014 gerealiseerd heeft. U krijgt tevens een overzicht van de media-investeringen in België (vanaf pag. 31), een handig document om relevante kerncijfers uit de sector snel op te zoeken.

 

“Voor UBA was 2014 een bijzonder succesvol jaar: we groeiden fors en onze activiteiten kenden een talrijke opkomst van enthousiaste deelnemers. Zelfs in de nog steeds moeilijke economische omstandigheden kozen 37 nieuwe leden in 2014 voor UBA.

 

We tellen intussen meer dan 240 leden-adverteerders die 80% van de top-100 mediabestedingen in België voor hun rekening nemen. In tijden waarin het verenigingsleven sterk onder druk staat, is dit een zeer mooi resultaat.

 

We konden deze indrukwekkende cijfers realiseren dankzij:

* een volgehouden en eenduidige langetermijnstrategie, gebaseerd op onze vier pijlers: vertegenwoordigen, informeren, uitwisselen en ontmoeten

* een continue uitbouw van relevante dienstverlening aan onze leden

* de grote betrokkenheid van vele van onze leden

 

In 2014 noteerden we tevens drie hoogtepunten:

* de 65e verjaardag van UBA werd feestelijk gevierd tijdens de UBA Summer BBQ

* de pijler ‘Uitwisselen` kreeg een nieuwe dynamiek met enkele vernieuwingen in de Mediacommissies en de Expertise Centers

* het UBA Knowledge Center kwam al na een jaar op kruissnelheid en bewees zijn grote toegevoegde waarde

 

Het vertrouwen en de actieve betrokkenheid van vele van onze leden en andere stakeholders geven ons de energie om de positieve evolutie verder te zetten in de komende jaren.”