The New Consumer

FacebookTwitterLinkedIn

“The New Consumer” is een jaarlijks kwantitatief onderzoek dat verschuivingen in het aankoopgedrag bij de Belgische consumenten in kaart brengt. Het onderzoek peilt naar het koopgedrag van consumenten en hun verwachtingen rond innovaties in energie en woning, mobiliteit, voeding en bankzaken. Deze 4 sectoren zijn goed voor 75% van het huishoudbudget.

 

“The New Consumer” geeft ons niet enkel inzicht over het gedrag van de consument in het verleden. Het zorgt er ook voor dat we veranderend consumptiegedrag kunnen verklaren en voorspellen naar de toekomst toe.

 

Methodologie

 

Het veldwerk gebeurde in maart 2014. Met meer dan 2.000 respondenten zijn de resultaten representatief voor Vlaanderen en Wallonië en is deze studie een handige tool voor elke adverteerder die wil inspelen op deze veranderingen in het consumentengedrag.

 

“The New Consumer” is een initiatief van de Persgroep Advertising, C-Change, Burat Research & Strategy en Universiteit Gent. De segmentatie gebeurde onder leiding van professor Gino Verleye.

 

Het onderzoek deelt “The New Consumer” op in 6 segmenten.

 

Passives, 18-34

•    Laag inkomen of werkloos

•    Wonen thuis

•    Leven niet in de stad

•    Mediaconsumptie: laag behalve social media

•    Blijven bij de pakken zitten

 

Next Generation, 18-34

•    Studenten en jonge ondernemers

•    Leven vooral in Brussel

•    Nieuwsgierig

•    Actieve mediagebruikers (zowel traditioneel als social)

 

Fixers, 35-54

•    Tweeverdieners

•    ‘Tech savy`

•    Heeft als consument de touwtjes in handen

•    Mediaconsumptie: Voorkeur voor TV en smartphone of tablet

 

New Citizens, 35-54

•    Alleenstaande moeders, werklozen, studenten

•    Economische crisis zet aan tot pragmatisch consumptiegedrag

•    Optimistisch probleemoplossend

•    Mediaconsumptie: Focus op vrouwenmagazines

 

Senior Savers; 55-64

•    Bewust op zoek naar interessante financiële ‘oplossingen`

•    Maken groepsaankopen

•    Mediaconsumptie: Voornameklijk krant en TV

 

Small is beautiful, 55-70

•    Zoekt naar kwaliteitsproducten

•    Maken groepsaankopen

•    Kritische consumenten

•    Situeren zich vooral in Wallonië

•    Mediaconsumptie: Radio, magazines en nieuws websites

 

Resultaten

 

De nieuwe consument is zich goed bewust van zowel de economische als de ecologische crisis. Hij maakt zich geen illusies, maar blijft ook niet bij de pakken zitten. Hij verwacht van merken en producenten dat ze met creatieve en vernieuwende oplossingen komen. Hij heeft controle over zijn eigen gedrag, is creatief, kritisch en wil vooral het goede voor zichzelf en voor de wereld rondom hem. Deze nieuwe, zelfredzame consument is online, spaarzaam en streeft duurzaamheid na. De kwaliteit van het product staat centraal, maar wat die kwaliteit is bepaalt de consument zelf. Merken houden hier best rekening mee, want deze consument vindt zijn oplossingen vaak in nieuwe en onverwachte initiatieven die op deze nieuwe visie van kwaliteit inspelen.