MediaSpecs Database Overview: halfjaarlijkse update (03/2014 – 09/2014)

FacebookTwitterLinkedIn

Ieder half jaar brengt MediaSpecs, de online zoekmachine met informatie over reclamemedia in België en Luxemburg, een stand van zaken van haar database. Dit document bericht over de actuele toestand in september 2014. De komende maanden zal de gegevensupdate van 2014 naar 2015 plaatsvinden.

 

Sinds de vorige database overview (maart 2014) is het totaal aantal actieve titels toegenomen van 5.098 naar 5.169. Deze stijging wordt veroorzaakt door een toename in het aantal printtitels (totale som van magazines, dagbladen, huis-aan-huisbladen en vakpers). Dit komt door een aantal nieuwe initiatieven, denk maar aan Vertigo, Retail Detail Food Magazine, Harper`s Bazaar,…etc.) maar ook door een nieuwe samenwerking met enkele regies. Ook binnen het mediumtype Out-of-Home is een opmerkelijke stijging waar te nemen.

 

We stellen verder vast dat het aantal regies waarvan er media zijn opgenomen in de MediaSpecs database in het laatste half jaar lichtjes is gestegen van 960 naar 964. Dit betekent dat meer en meer regies het interessant vinden om te genieten van de visibiliteit naar mediaspecialisten op het moment dat die op zoek zijn naar relevante informatie.

 

Bekijk de presentatie voor meer details en een top 20 per mediumtype van het aantal titels per regie.

 

De database overview is een halfjaarlijks rapport die de evolutie weergeeft van het aantal regies en titels in de MediaSpecs database.