Space Essentials – Worden de lezers van de Belgische pers ouder?

FacebookTwitterLinkedIn

In zijn uitgave van 25 mei jongstleden luidt het Amerikaanse vakblad Advertising Age de alarmbel: het lezerspubliek van de Amerikaanse pers zou aan het vergrijzen zijn. Van 2004 tot vandaag zou een meerderheid van de titels die werden bestudeerd door MRI, het instituut dat belast was met de bereikstudie, de leeftijd van hun lezers sneller hebben zien toenemen dan deze van de bevolking. Een situatie die in België weinig, of in mindere mate, voorkomt.

 

In een notendop:

• In de Verenigde Staten besluiten sommigen dat het leespubliek in versneld tempo veroudert, vooral onder invloed van de opkomst van het internet.

• Deze situatie als dusdanig zien wij niet in België: de leeftijd van het lezerspubliek van de kranten blijft gelijk en bij de tijdschriften is er weliswaar een iets meer uitgesproken veroudering, maar blijven deze media toch erg dicht bij het Belgische gemiddelde aanleunen.

• De alsmaar ruimer wordende toegang tot het internet doet de leeftijd van zijn publiek daarentegen duidelijk “rijper” worden, maar dat gebeurt aan een nog redelijk tempo.