Space Essentials – tv- en radio-gebruik, de andere ‘devices’

FacebookTwitterLinkedIn

Je kunt tegenwoordig via het internet naar de radio luisteren of tv kijken door gebruik te maken van andere ontvangers (computer, tablet of gsm) dan de klassieke toestellen en door de programma’s bij voorkeur uitgesteld te beluisteren of te bekijken (bijvoorbeeld via de podcasts) dan via de lineaire uitzending. De beschikbare gegevens voor België tonen aan dat deze gebruiksvormen daadwerkelijk meetbaar zijn, vooral bij de jonge consumenten, maar dat ze in deze fase beperkt blijven. In ieder geval vandaag toch nog, maar dat zou wel eens kunnen veranderen.

• Naast zijn voornaamste gebruik bevat de bereikstudie CIM Radio steeds meer informatie over het gebruik van digitale toestellen om naar de radio te luisteren of tv te kijken.

• De studie leert ons bijvoorbeeld dat het luisteraandeel van de radio via het internet in 2012 4% bedroeg…

• … en toont tegelijkertijd aan dat het luisteren naar de radio via de klassieke toestellen ruimschoots in de meerderheid blijft, zelfs bij de jongeren.

• Op het vlak van de televisie maakt ongeveer 6% van de Belgische bevolking op een gemiddelde dag gebruik van andere toestellen zoals een computer, tablet of smartphone om tv te kijken…

• … met een bereikaandeel van 1 à 2% bij grote doelgroepen. Wellicht ruimere, zij het nog steeds marginale, verhoudingen bij de grote gebruikers van digitale toestellen.

• Niettemin doet het vaak jonge profiel van de aanhangers van deze andere audiovisuele consumptiewijzen vermoeden dat hun gedrag zich ruimer zou kunnen verspreiden naarmate deze gebruikers ouder zullen worden.