Space Essentials – De onontbeerlijke mediamix

FacebookTwitterLinkedIn

Het plurimedialuik van de jaarlijkse CIM-studie laat gebruikers naar goede traditie toe om het verbruik van de grote traditionele mediacategorieën parallel te analyseren. Op basis van de gegevens over de omvang van het verbruik zijn we erin geslaagd om een typologie in vijf families op te stellen. We identificeerden daarbij twee groepen ‘mediavreters` (goed voor de helft van de Belgische bevolking), maar vooral een nog grotere meerderheid in een reeks traditionele reclamedoelgroepen. Voor deze laatste biedt de ‘mediamix`-aanpak veruit de grootste kans op resultaat.

 

In een notendop:

• Gebruik van informatie over het mediaverbruik (heavy/medium/light/non-users) voor het opstellen van een typologie in 5 segmenten.

• Ieder segment kent een min of meer groot en min of meer gediversifieerd mediaverbruik en bestaat soms uit mensen met een verschillend sociodemografisch profiel.

• Bij de internetgebruikers heerst een duidelijke structuur : ieder van de drie ‘user groups` lijkt het medium op een specifieke manier in zijn mediaverbruik te integreren.

• Erg uitgebreid mediagebruik in twee segmenten, die samen de helft van de bevolking vormen, maar die vooral erg sterk vertegenwoordigd zijn in bepaalde populaties waar adverteerders zich vaak op richten.

• Vandaar dus een warm pleidooi voor een intensiever gebruik van crossmediale reclamecampagnes om die ‘mediavreters` doeltreffender te bereiken.