Seen from Space: Online video van bij ons is aantrekkelijk

FacebookTwitterLinkedIn

VIA, de vereniging van Belgische audiovisuele media, maakte zopas haar onderzoek naar reclameaandacht rond. Met de publicatie van het lineaire televisieluik vervolledigt ze de data van de eerste fase die tot dusver enkel online video betrof: BVOD, dus de on demand platformen van de plaatselijke spelers en YouTube. We hebben nu dus een beeld van de drie voornaamste opties waarover de adverteerders kunnen beschikken inzake reclamevideo.

Het geheel valt goed uit voor BVOD: dat kan gemiddeld rekenen op bijna 14 seconden actieve aandacht (gekenmerkt door het oog dat kijkt naar de reclameboodschap die op hetzelfde moment wordt uitgezonden). Dat is beter dan lineaire televisie, dat kan rekenen op iets meer dan 9 seconden fixatie gemiddeld. YouTube blijft steken op minder dan 6 seconden. De ratio’s ten opzichte van de totale uitzendduur gaan uiteraard in dezelfde richting: 72% voor BVOD, 51% voor TV en 37% actieve aandacht op Youtube dat ook het hoogste percentage zonder aandacht haalt (waarbij er niet gekeken of geluisterd wordt naar de reclame). Wat het type aandacht betreft, is de proportie passieve aandacht op BVOD verwaarloosbaar (0,5%. Dat is een absoluut record (passieve aandacht is contact met reclame zonder fixatie van het oog).

Naast deze algemene bevinding worden de VIA-gegevens ook geanalyseerd naar leeftijd, met weinig verschil tussen “jong” en “oud”, en naar geslacht, opnieuw zonder dramatische verschillen. VIA geeft ook een uitsplitsing naar videolengte. Volgens Amplified Intelligence, het Australische bedrijf dat de studie heeft uitgevoerd, vinden we hier een insight dat elders al vastgesteld werd: bij “klassieke” televisie genereren langere spots langere sessies actieve aandacht, zelfs als de ratio aandacht/duur bijna de helft is.

De relatie tussen spotlengte en actieve aandacht wordt ook bevestigd op lokale platforms met een actieve-aandachtsratio die varieert tussen 82 en 65%, afhankelijk van het formaat. Op Youtube daarentegen worden de langere formats duidelijk afgestraft door een actieve aandacht die voor de 20 en 30 seconden nog lager ligt dan voor de kortere formats! Het is jammer dat de studie niet de zeer korte spots van 6 seconden (die zeer vaak voorkomen in digitale video) heeft getest.

De onbetwistbare kracht van de lokale optie in video is echter niet exclusief voor België: dit blijkt ook uit andere publicaties van Amplified Intelligence in andere landen. Naast de waarschijnlijke aantrekkingskracht van lokale content, is een van de redenen waarom deze platformen aantrekkelijk zijn wellicht de geringe hoeveelheid reclame in vergelijking met lineaire televisie. Deze situatie zal waarschijnlijk veranderen, met ten minste een gedeeltelijke verschuiving van tv-reclame naar deze platforms.

Redactie: MM.