Seen from Space: Vertrouwen en gebruik, valse vrienden van het nieuws

FacebookTwitterLinkedIn

Het Digital News report 2020 van het Reuters Institute is alweer een turf van meer dan 100 bladzijden. Het analyseert allerlei vragen over onze nieuwsconsumptie, aan de hand van een enquête van YouGov in 40 landen, waaronder België. Het onderzoek wordt elk jaar gevoerd bij 2000 respondenten en stelt ons in staat de verklaringen van onze landgenoten te zien evolueren en te vergelijken met de resultaten in 39 andere landen.

Wat België betreft heeft De Standaard van 16 juni het over het toenemende wantrouwen tegenover nieuws en de moeilijkheid om datzelfde nieuws commercieel te verzilveren. Wat dat laatste aspect betreft, blijft het percentage respondenten dat voor online nieuws betaalt, hangen rond 12%, in beide landsgedeelten. Belgen betalen proportioneel minder dan het gemiddelde: voor alle landen die in het onderzoek aan bod komen, bedraagt dat percentage 17%. Uit het onderzoek van 2020 blijkt ook dat het vertrouwen in nieuws op zijn laagst gemeten niveau is beland, zowel in het nieuws in het algemeen, als wat betreft het zelf geraadpleegde nieuws, de zoekmotoren en de sociale media. Deze laatste worden beschouwd als weinig betrouwbaar, maar worden wel vaker gebruikt, terwijl de traditionelere nieuwsbronnen (tv en vooral de pers) hun verklaard gebruik zien dalen.

Opgelet: de enquête vond plaats voor de lockdown, in januari en februari 2020. Reuters voegde een extra golf toe in april om de impact van de crisis te meten, maar dat gebeurde enkel in zes landen (en niet in België). Uit dat extra luik blijkt een toenemend gebruik van televisie, maar ook van online bronnen, zonder extra voordelig effect voor print. Ook volgens het onderzoek in april waren de sociale netwerken bronnen van ‘slecht’ nieuws, Facebook op kop. En toch wordt Facebook, ook in België, meestal genoemd als eerste sociaal netwerk voor nieuws. Van een paradox gesproken.

Redactie: MM.