Seen from Space: ‘Perspromotors’ bestuderen: toch niet zo’n goed idee?

FacebookTwitterLinkedIn

De International Publishing & Data Conference identificeerde onlangs de volgende trend: markten verwachten almaar vaker van diegenen die de bereikstudies ontwerpen dat ze verder gaan dan de gewone leesmeting.

Een weerkerende vraag betreft de meting van het engagement. Drie jaar geleden had een Belgisch onderzoek al iets dieper gegraven door een vraag over de aanbeveling te stellen: ‘Met welke waarschijnlijkheid beveelt u titel X (die door de persoon gelezen wordt) aan een vriend, familielid of collega aan?’. Daarbij hoorde een score van 0 tot 10. Deze vraag lijkt sterk op de Net Promotor Score. Na veel aarzelen werd de ‘promotors’ index opgenomen in de voor de markt beschikbare gegevens: hij verwijst naar het aantal lezers uit de laatste periode in total brand (papier, digitale versies en website) die een 9 of een 10 gaven bij de ‘aanbevelingsvraag’, dus de die hard fans van de desbetreffende titels.

In de magazinepers gaat het om ongeveer een lezer laatste periode op zes. Maar het cijfer werd nog niet veel gebruikt. Daar zijn wellicht verschillende redenen voor, maar de wisselvalligheid van de scores jaar na jaar heeft wellicht niet echt geholpen. Het gemiddelde op de Franstalige magazines die van bijna 23% van het totaal zakten naar iets meer dan 15% het jaar erna, en dit jaar weer stegen tot 20% illustreert de volatiliteit van het cijfer dat enorm kan verschillen naargelang de titels. Zo had een magazine dat in 2016-2017 0% promotoren en het jaar erna 7%. Uiteraard zijn er elementen die wel stabiel blijven: zo zijn de percentages gemiddeld beter bij de Franstaligen, worden titels met een kleiner bereik gekenmerkt door een grotere volatiliteit (wat verklaard wordt door het beperkte aantal respondenten) en halen de weekbladen iets hogere scores. Maar meer besluiten vallen er niet echt te trekken. Niet zeker dat deze index dus zal blijven bestaan. Maar hoewel hij niet stabiel is, blijkt hij toch coherent met andere indexen. De promotoren bij de lezers van een magazine zijn geneigd om grotere delen van de content te lezen en het magazine vaker ter hand te nemen bij de primaire lezers.

Redactie: MM