Seen from Space: Persoonlijke gegevens – Vlamingen gereserveerd tegenover media

FacebookTwitterLinkedIn

De publicatie van de Digimeter-enquête is over het algemeen een interessante plek om te checken in welke mate nieuwe technologieën ingeburgerd zijn en hoe het zit met de oude. Helaas betreffen de cijfers alleen Vlaanderen.

De uitgebreide enquête werd gevoerd tijdens de laatste vier maanden van 2020 bij 2.981 respondenten van minstens 16 jaar in Vlaanderen. Ze levert veel informatie die soms heel complementair is bij die van het CIM en ze bevat geweldige exclusieve informatie over media en technologie. Focus op een gevoelig en heel actueel onderwerp in verband met privacy, met de vraag: “Welke organisaties vertrouwt u het meest met betrekking tot uw persoonsgegevens?”. De respondenten konden kiezen uit een vrij uitgebreide lijst (13 voorstellen) waardoor de media in een bredere context geplaatst kunnen worden. De gepubliceerde resultaten hebben betrekking op organisaties die respondenten zeggen zeker te vertrouwen.

Media en technologie staan allemaal in het tweede deel van de ranglijst, daar waar het vertrouwen beperkt is (dit betekent onder – en soms ver onder – 50%). Nu zijn er wel nuances: de sociale netwerken scoren duidelijk het laagst in dit verband en we zien duidelijk een onderscheid tussen lokaal en internationaal, waarbij laatstgenoemde meestal veel meer argwaan wekt. Omgekeerd worden internetserviceproviders – nabije bedrijven – en de Vlaamse media verhoudingsgewijs beter beoordeeld (met een verschil van 10 punten tussen openbaar en privé). Er zijn ook opvallende verschillen tussen generaties: jongeren onder de 25 koesteren over het algemeen meer vertrouwen, behalve ten opzichte van de overheid en verzekeringsmaatschappijen. Die laatste groep kan dan weer rekenen op meer vertrouwen bij de oudere generaties.

De scores verschillen vaak sterk naargelang de leeftijdsgroep. De verschillen zijn het grootst voor “multinationale internetbedrijven”: 33% vertrouwen bij de jongeren onder de 25, 5% bij de 55-plussers, enz. De intensieve exploitatie van persoonsgegevens door Facebook en co wordt duidelijk moeilijk verteerd, ook al is het gebruik van sociale netwerken tussen 2019 en 2020 met 24 minuten per dag (van 49 naar 73) gestegen.

Redactie: MM.