Seen from Space: ‘Long tail’ helpt podcasts vooruit in Vlaanderen

FacebookTwitterLinkedIn

Podcasts zijn een domein dat relatief weinig aan bod komt in de beschikbare studies en zeker bij het CIM. De informatie in de opeenvolgende edities van de Digimeter sinds 2018 is dan ook een waardevolle bron.

De editie van 2020 publiceert voor het derde opeenvolgende jaar gegevens over de podcastconsumptie in Vlaanderen (helaas alleen in Vlaanderen). Uit de cijfers blijkt een nieuwe toename van de penetratie van dit type media bij de 16-plussers. Van 31% in 2018 steeg die naar 36% in 2019. In 2020 bedroeg de totale penetratie 42%. Bij de groep jonger dan 35 is het succes veel uitgesprokener, aangezien de penetratie van podcasts rond de 60% ligt. Anderzijds neemt de penetratie sterk af naarmate de generaties ouder worden. Los van deze verwachte verschillen naar leeftijd, valt op dat de harde kern van trouwe gebruikers (die zeggen dat ze minstens één keer per week podcasts luisteren) structureel beperkt blijft: 7% in 2018, 8% in 2019 en 9% in 2020. Een zeer trage progressie die alle generaties kenmerkt, behalve die van de 25-34-jarigen, waar de groei sterker is (van 14 naar 18% in wekelijkse consumptie). Het zijn daarom de minder frequente gebruikers die de inburgering van de podcast bepalen volgens de Digimeter.

In 2020 zeggen vier op de vijf gebruikers dat ze maar maximum één keer per maand podcasts consumeren. En zelfs bij de ijverigste doelgroep – die van de 25-34-jarigen – consumeren 7 op 10 podcastluisteraars er onregelmatig. Kortom, het is echt door de “long tail” dat de podcast aan populariteit wint. Verder geeft het onderzoek ook info over de herkomst van de podcast. Zo leren we dat Spotify de eerste leverancier is geworden (van 27 naar 41% van de gebruikers, een sterke toename), vóór YouTube en de generieke “Internetsites”. De penetratie van deze samenvoeging is in 2020 sterk gedaald, van 52% (1ste bron) in 2019 naar 31% van de gebruikers bij de laatste score. Over YouTube dat pas in 2020 werd toegevoegd, kan geen evolutie bepaald worden.

Redactie: MM.