Seen from Space: Mobile first misschien, maar niet mobile only

FacebookTwitterLinkedIn

We hebben deze gegevens al geëxploiteerd. In de online enquête van de Global Web Index (GWI) wordt de respondenten (tussen 16 en 64 jaar) gevraagd hoeveel tijd zij op een “gemiddelde dag” besteden aan verschillende mediaconsumptieactiviteiten. De respondenten wordt gevraagd hun gedrag aan te geven in een reeks van 9 vakjes, variërend van minder dan 30 minuten tot meer dan 10 uur per dag, met uiteraard de optie ‘niet gebruiken’.

Deze keer hebben we ons geconcentreerd op het gebruik van “devices” voor digital. De GWI maakt een onderscheid tussen “mobile” en al de rest, met inbegrip van de tablet, die wordt beschouwd als gelijkwaardig aan desktop- of laptopcomputers.

De studie bevestigt wat op straat, in restaurants of op andere openbare plaatsen kan worden waargenomen: mobile surfen wint zowel aan penetratie (±93% van de respondenten zegt het in de eerste helft van 2021 te hebben gedaan), tegenover ongeveer 87% in dezelfde periode in 2018) als aan gebruiksduur. Met sterke verschillen inzake uitersten ligt het gemiddelde nu dicht bij twee en een half uur per dag.

Wat het gebruiksvolume betreft, kan echter nog niet van “mobile first” worden gesproken, want wat de andere voor het surfen gebruikte toestellen betreft, blijven computers en tablets het belangrijkste device, zowel wat het gebruikersvolume (stabiele penetratie, en meer dan 97%) als wat de bestede tijd betreft, met meer dan drieënhalf uur per dag aan beide zijden van de taalgrens. Aan Vlaamse zijde is er zelfs een lichte maar gestage groei in het gebruik van computers en tablets. Kortom, de Belgen als geheel zijn nog niet volledig overgeschakeld op mobile, maar het gaat wel die kant op.

Redactie: MM.