Seen from Space: Media-uitgaven in het gezinsbudget van 2022

FacebookTwitterLinkedIn

De resultaten van de federale enquête naar de gezinsbudgetten (HBS, wat staat voor Household Budget Survey) voor 2022 zijn zopas verschenen. De enquête wordt om de twee jaar uitgevoerd bij meer dan 6.000 gezinnen (5.000 voor editie 2022), die zeer gedetailleerde informatie geven over hun uitgaven op alle gebieden, van dagelijkse aankopen tot kosten voor huisvesting en mobiliteit. Dit is de zesde editie van de enquête volgens de nieuwe nomenclatuur die in 2012 werd ingevoerd. Op basis van de data uit de zes edities kunnen we bepaalde trends identificeren. We hebben een kleine selectie gemaakt van mediagerelateerde uitgaven.

Om te beginnen bekeken we de uitgaven voor kranten en tijdschriften. Belangrijk om te weten: sinds 2016 houdt de sub-rubriek “krantenabonnementen” ook rekening met betalende online toegang, onder het label “papier of internet”. De gedeeltelijke uitbreiding naar betaalde toegang tot digitale informatie is echter niet in staat om de gestage daling van deze post te stoppen: die daalde tot 81 euro per jaar per gezin in 2022, de helft van het bedrag dat tien jaar eerder werd gemeten.

Dat is wat anders dan de evolutie van de “digitale tv-pakketten”, die de verschillende “triple/quadruple play” formules van telecomspelers omvatten. Daar zien we dat de gemiddelde waarde in elke editie sinds 2014 met 10% stijgt, hoewel de groei in deze laatste editie minder groot is (minder dan 4%), wat niet belet dat ze nog steeds in stijgende lijn evolueren.

Misschien nog verrassender is de onregelmatige evolutie van gaming toestellen (een aggregaat van drie rubrieken: “consoles voor videogames”, “videogames” en “accessoires voor spelconsoles”). Daar hadden we een sterke stijging verwacht, maar misschien speelt de rage zich elders af, bij online games waar toegang niet per se betaald hoeft te worden of gekoppeld moet zijn aan een computer of smartphone – kortom, zonder specifiek device.

De laatste post die geanalyseerd wordt, betreft bioscooptickets en -abonnementen. Zoals iedereen weet, kreeg deze sector het zwaar te verduren tijdens de pandemie, zodat de gemeten uitgaven in 2020 beperkt bleven tot een derde van die in 2018, wat een topjaar was. Statbel, de auteur van de studie, merkt op dat de editie van 2022 een krachtig herstel van de vrijetijdsbestedingen “buitenshuis” telt, meer bepaald wat betreft de horeca. De bioscoop volgde een vergelijkbare evolutie, met een gemiddeld bestedingsniveau dat in de buurt komt van dat van 2016.

Niet te vergeten: de totale uitgaven van de gezinnen zijn in 2022 sterk gestegen: +14% ten opzichte van 2020 of +9% ten opzichte van 2018, dat als een normaal jaar kan worden beschouwd. Deze stijging van het totaalcijfer verklaart waarom een categorie zoals tv-pakketten, die nominaal groeit, toch daalt wat betreft het aandeel in de totale uitgaven. De stijging van deze items is ongetwijfeld te wijten aan de inflatie, maar ook een beetje compensatie voor de periode van beperkingen die heerste ten tijde van de coronacrisis.

https://www.space.be/img/upload/2a34d7999f9a131aab300ca75a36020f.jpeg

Redactie: MM.