Seen from Space over MDB Nielsen: retail bovenaan het klassement van offline mediabestedingen

FacebookTwitterLinkedIn

Nielsen heeft zopas de eerste versie van zijn statistieken over de mediabestedingen in België vrijgegeven. Deze eerste versie zou eind februari moeten worden bevestigd. Hopelijk omvat die dan meer volledige gegevens over de bioscoop, want noch Brightfish (de historische regie van het medium), noch Transfer (de nieuwkomer die nu de UGC-blokken commercialiseert), hebben informatie over het laatste kwartaal van 2021 doorgegeven.

Daarentegen valt op digitaal gebied niets te verwachten. In het huidige Nielsen-universum wordt 2021 gekenmerkt door een bijna algemene stijging van de waarde van de 14 bestudeerde “macro-categorieën”: +17% ten opzichte van 2020, en een reeks ‘double digit’ stijgingen, zelfs voor zeer grote spelers. Als we echter vergelijken met een min of meer normaal jaar, namelijk 2019, kunnen we gewoon spreken van herstel, want dan bedraagt de totale evolutieratio ongeveer nul en is zelfs licht negatief: -1%. De vastgestelde evoluties zijn volgens ons dus het meest veelzeggend met betrekking tot de “pre-COVID”-periode.

De categorie ‘retail’ is aanzienlijk gestegen ten opzichte van 2019 en heeft daarmee een andere macrosector, “cultuurtoerisme-vrijetijdsbesteding-sport” van de troon gestoten. Het ligt voor de hand dat de sectoren die deel uitmaken van deze “cultuur, toerisme, enz.” hard zijn getroffen door de opeenvolgende lockdowns en andere restricties, wat tot uiting komt in een scherpe daling, -12% ten opzichte van het niveau van 2019.

De macrosector vervoer registreert een keiharde -27% als we 2021 vergelijken met 2019. Dit segment omvat de autosector en die werd zwaar getroffen door de crisis. Hetzelfde geldt voor de luchtvaartmaatschappijen, die ook te lijden hebben gehad onder de reisbeperkingen.

Omzichtigheid is echter geboden: gezien het onvolledige karakter van de Nielsen-informatie, kan een deel van de verliezen die offline opgetekend werden, het gevolg zijn van een verschuiving naar de digitale kanalen. Over het geheel genomen is de boodschap van de Nielsen-statistieken echter dat 2021 de schade van 2020 min of meer heeft gecompenseerd, maar ook niet meer dan dat. En dat retail almaar machtiger wordt, zowel in real life als online.

Redactie: MM.