Seen from Space: Lockdown boost televisie opnieuw

FacebookTwitterLinkedIn

Nog niet lang geleden stelden we het succes van de televisiejournaals vast tijdens de weken die aan de huidige lockdown voorafgingen. Sindsdien bleef de televisieconsumptie met de start van de tweede lockdown stijgen, volgens een logica die we beginnen te kennen. Ook al halen we niet de volumes die vastgesteld werden aan het begin van de eerste lockdown, we komen toch in de buurt.

We mogen niet vergeten dat deze tweede lockdown minder streng is dan de eerste. Begin november kijken de 18-54-jarigen in het noordelijke landsgedeelte gemiddeld bijna vier uur televisie per dag; in het zuiden is dat vier en een half uur (Total screen usage). Als je weet dat niet iedereen elke dag tv kijkt (ongeveer 75% van de 18-54-jarigen doet dat wel), bedraagt de gemiddelde kijkduur van diegenen die effectief voor de buis zitten de afgelopen weken vijf uur in het noorden en zes uur in het zuiden. Deze zeer forse cijfers liggen duidelijk boven die van 2019, ook al zijn de verschillen minder spectaculair dan in het voorjaar.

Bedenk echter dat het najaar traditioneel hogere kijkcijfers haalt. Deze stijging is zichtbaar bij alle soorten tv-consumptie. Ook al is ze het duidelijkst bij ‘other screen usage’, ze is ook merkbaar op het totale bereik van de zenders, ook het live bereik. Dit met de bekende verschillen, namelijk dat de volumes en stijgingen minder uitgesproken zijn bij jongvolwassenen dan bij de oudere bevolking. Live kanalen vertegenwoordigen ongeveer de helft van de vastgestelde volumes. Als we uitgesteld kijken meerekenen, vertegenwoordigt televisie meer dan 70% van de kijktijd in het noorden en meer dan 60% in het zuiden. Het televisiescherm staat dus weer in het middelpunt van de belangstelling bij de gezinnen in lockdown en geeft ze wat ze het meest nodig hebben: nieuws en amusement.

Aan nieuwszijde is het gemiddelde bereik van de nationale televisiejournaals nog steeds aanzienlijk hoger dan normaal tijdens deze eerste twee lockdownweken, geprangd tussen de lokale gezondheidscrisis en de thriller van de Amerikaanse verkiezingen. Wat het entertainment betreft, daar scheren ‘The Masked Singer’ en ‘De slimste mens’ de hoogste toppen in het noorden. ‘Koh-Lanta’ en ‘L’amour est dans le pré’ doen dat in het zuiden. De Belgen zijn duidelijk op zoek naar ontspanning, en ook het zeer substantiële aandeel dat wordt vertegenwoordigd door “other screen usage’ wijst in die richting. Dat komt uiteraard de grote nationale openbare en commerciële zenders ten goede: zij kunnen immers op beide paarden wedden. Als je weet dat deze maand er inzake bruto bestedingen redelijk goed uitziet, zou november moeten eindigen op (eindelijk) een positieve noot, met een toename van zowel de bereikcijfers als de reclamebestedingen.

Redactie: MM.