Seen from Space: Online nieuwsconsumptie met corona-effect

FacebookTwitterLinkedIn

Belgische nieuwssites blijken duidelijk gevoelig voor de pandemie. Als we de dagelijkse consumptie berekend op weekniveau naast die van de jaren 2018, 2019 en 2020 (informatie beschikbaar tot week 47) leggen, is er enerzijds organische groei, waardoor 2019 ‘op natuurlijke wijze’ hoger scoort dan 2018 en 2020 hoger dan 2019. Anderzijds merken we ook een vorm van “COVID” -boost. Die was bijzonder sterk tijdens de eerste lockdown, met aanzienlijke uplifts, vooral in het zuidelijke landsgedeelte.

Maar wat opvalt is dat na de spanningen van de eerste lockdown, de consumptieniveaus van de nieuwssites zelden terugvielen tot hun niveaus van de eerste weken van 2020. Er zijn dus duidelijk nieuwe gewoonten ontstaan. Er is dus wel degelijk sprake van een nieuwe stijging van de penetratie van nieuwssites en -apps in het najaar van 2020, zeker toen de tweede lockdown aangekondigd werd, maar die is bescheidener dan de pieken die in de lente vastgesteld werden.

Die nieuwe gewoonten lijken duidelijker te zijn bij Franstalige surfers, die sterkere stijgingsratio’s vertonen, maar de noordelijke landgenoten waren meer geneigd – en zijn dat nog steeds – hun nieuws online te consumeren. Een vrij verhelderende vergelijking: terwijl de internetconsumptie volgens de CIM-cijfers bij de Nederlandstaligen tot nu toe met 7% is gestegen in vergelijking met dezelfde weken in 2019, bedraagt de toename van de daily reach van het nieuwsaanbod zoals we dat gedefinieerd hebben 15%. Dezelfde verschillen bestaan bij de Franstaligen: de dagelijkse internetpenetratie is tot dusver met 16% gestegen, terwijl die van nieuwssites en apps met 32% toenam in vergelijking met 2019. De Belgen zochten dus duidelijk lokale informatie heet van de naald. Met een sterke consumptie via mobiele apparaten. Maar alleen bij de Franstaligen gaat het om een aanzienlijke toename van deze mobiele devices. Aan de Nederlandstalige kant waren mobiele apparaten al erg populair. In het Zuiden daarentegen is het aandeel van mobiele toestellen om nieuwssites te bezoeken duidelijk gestegen en evenaart het de hoge niveaus die voorheen al bij Vlaamse surfers vastgesteld werden.

Redactie: MM.