Seen from Space: Invloed, influencers en consumenten

FacebookTwitterLinkedIn

Niet zo lang geleden werd in een onderzoek in de Verenigde Staten de inzet van influencers door merken in vraag gesteld. Volgens de ondervraagde consumenten werden ze al bij al weinig beïnvloed door de min of meer gevestigde beroemdheden die voor adverteerders werken. De meningen van vrienden en familie of ‘normale’ consumenten waren veel overtuigender voor een meerderheid van de respondenten.

Het onderzoek in kwestie kwam van een bedrijf dat gespecialiseerd is in UGC (User Generated Content), dus helemaal objectief was het vertrekpunt natuurlijk niet. In eigen land boog de overheid – en meer bepaald de FOD Economie – zich over de influencerkwestie en wekte ze de belangstelling van de Belgische fiscus.

Via een erg algemene vraag (“Hoe informeert u zich meestal over nieuwe producten of merken?”) peilt de Global Web Index naar de kanalen die eventueel de Belgen tussen 16 en 64 jaar beïnvloeden. De vraag wordt al sinds het tweede kwartaal van 2015 aan Belgische respondenten gesteld, dus enig historisch perspectief is mogelijk. Onze grafiek toont de huidige stand van zaken van de twintig meest genoemde kanalen, op een totaal van 33.

Het zal geen verrassing zijn dat aanbevelingen van vrienden en familie erg hoog staan op de ranglijst, naast zoekmachines, tv-reclame (ja, zelfs bij millennials!) en gratis cadeaus en aanbiedingen, die erg populair zijn bij Franstaligen, afhankelijk van het betreffende bevolkingssegment.

En de influencers? Er wordt niet specifiek gevraagd naar dit type communicatie, maar we kunnen wel een beeld vormen, via een concept dat in de buurt komt: aanbevelingen en opmerkingen op de sociale media. Die scoren vrij matig, behalve misschien bij liefhebbers van sociale netwerken, degenen die zeggen minstens 3 uur per dag op sociale netwerken door te brengen.

“Aanbevelingen van beroemdheden of bekende persoonlijkheden”, een bron die we kunnen associëren met influencers, staat zelfs niet meer in de top 20. Deze informatiebron kwam op de 28ste plaats bij alle Belgische respondenten, op de 22ste plaats bij de intensieve gebruikers van sociale media en op de 24ste plaats bij de jongeren onder de 35 jaar.

Kortom, in het algemeen en volgens de brede vraag van de Global Web Index speelt marketinginvloed een rol via de media en persoonlijke interactie, maar veel minder via ervoor betaalde influencers.

https://www.space.be/img/upload/03b11f3879eec63de37d9cca6ea4ad65.jpeg

Redactie: MM.