GroupM Recession Monitor: De merken vanaf nu aan zet

FacebookTwitterLinkedIn

Ondanks het nieuws dat de Eurozone technisch gezien een recessie nipt zou vermijden, werd er begin juni dan toch bekendgemaakt dat het effectief zover was. Dit nadat het statistiekbureau Eurostat de groeicijfers voor Europa had herzien. België doet het weliswaar redelijk goed binnen de Eurozone in vergelijking bijvoorbeeld met onze buurlanden. In een enquête van de Nationale Bank zouden bedrijven in ons land zelfs hebben aangegeven licht optimistisch te zijn.

Nu kunnen we op zich blijven discussiëren over wat technisch gezien wel of niet onder een recessie valt. Maar wat zeker is, is dat de Belgische consument in de GroupM Recession Monitor wave na wave duidelijk aangeeft keuzes te moeten maken bij het aankoopgedrag. In een vorig artikel, rond de stijgende prijzen in de supermarkt, vermelden we reeds dat het huishoudbudget onder controle houden een echt huzarenstukje kan genoemd worden. Ondanks de kleine, positieve vooruitzichten die ieder koestert en voor zichzelf dag in dag uit verwezenlijkt, merken we op dat gemiddeld gezien (over alle golven heen, d.w.z. op basis van meer dan 9.000 interviews ondertussen) meer dan 4 op 10 verklaart om financieel binnen het gezin maar net rond te komen. Al moeten ze goed opletten wat ze met hun budget doen. Voor 12.5% is hun huidige situatie zelfs nog erger. Zij geven aan niet of nauwelijks rond te komen door ofwel hun spaargeld aan te spreken ofwel in het rood te gaan. Er is natuurlijk ook een keerzijde. 1 op 4 beschikt wel over voldoende middelen, maar is voorzichtiger en spaarzamer geworden, terwijl 13.6% zegt zich geen zorgen te moeten maken binnen het gezin. 5% van de respondenten geeft tot slot aan liever niet te antwoorden.

Financiële huishoudsituatie – evolutie

Als we de trend bekijken, zien we toch het financiële optimisme terugkomen doordat de koopkracht deels werd aangewakkerd en de energieprijzen terug meer onder controle zijn. De categorie met ruime financiële middelen steeg van 10.7% in februari naar 15.3% in juni. Ondanks deze positieve stijging, merken we duidelijk op dat meer dan de helft van de Belgen serieus de vinger aan de pols houdt als het gaat over hun financiële middelen. De ene periode is weliswaar niet de andere, al blijven de verhoudingen tussen de groepen redelijk stabiel. Al is er toch wel sprake van een tweesplitsing, ook in België.

Indien we kijken naar de profielen achter deze huishoudsituaties, dan merken we als snel dat Nederlandstaligen en de hogere sociale klassen aangeven hun financiële toestand beter onder controle te hebben. Hier zien we voornamelijk ook de tweeverdieners, die full time aan de slag zijn, naar voren komen. Dit in tegenstelling tot de Franstalige gezinnen in België, die vaker aangeven niet of nauwelijks rond te komen met hun budget. Deze conclusie is ook van toepassing op gezinnen uit de lagere sociale klassen, alsook de werkloze bevolking. De recessie treft deze mensen dubbel zo hard. Voor deze mensen was het vroeger soms al een uitdaging om de maand rond te komen, en dat lijkt nu alleen maar erger geworden. Producten kopen aan de laagst mogelijke prijs, prijzen vergelijken en met korting kopen, lijken absolute musts om dit onder controle te houden. Al laten ze zich soms toch wel verleiden om die impulsieve aankoop te doen. De mensen met (voldoende) financiële middelen aan de andere kant, proberen in de huidige maatschappelijke situatie van het leven te genieten en blijven toch liever trouw aan hun favoriete merken, ondanks dat de prijs hier misschien verhoogd is. Kwaliteitsproducten blijven voor hen de moeite waard om extra voor te betalen.

Socio-demografisch profiel

Aankooptriggers

De focus van de vier groepen ligt ook anders als je hen vraagt naar het voorspelde uitgavenpatroon van de komende maanden. Bij de groep enerzijds die de middelen ter beschikking heeft, is er meer ruimte voor shopping (kledij, schoenen, …), weekend uitstapjes en restaurantbezoekjes. Dit zijn enkele categorieën die zich bevinden in hun top 10 categorieën. Voor de groep met financiële problemen is dat heel anders. Daar is het de noodzaak om prioriteiten te stellen en zijn het de basics die de grootste hap zullen nemen uit het budget, zoals nutsvoorzieningen, voedselaankopen, de kosten voor het vervoer. Merken kunnen de consument hierbij helpen via gedifferentieerde shopping triggers, gaande van promo’s op de basics tot het verleiden op de meer luxueuzere productgamma’s of geneugten.

Top 10 categorieën – Toekomstig uitgavenpatroon (% stabiel + hogere uitgaven)

Wil u meer weten over deze groepen, kijk dan zeker uit naar het volgende artikel. Indien u ondertussen wil zien of ook uw categorie behoort tot de prioriteiten van deze verschillende groepen, of de evolutie van het uitgavenpatroon van de Belg in het algemeen wil opvolgen in de komende weken en maanden, bezoek dan zeker het GroupM Recession Monitor dashboard, dat u kan terugvinden via deze link.