Seen from Space: Inflatie en reclame, valse vrienden?

FacebookTwitterLinkedIn

Onlangs hadden we het over de blues van de Belgische consument en de bruuske daling van de vertrouwensbarometer in maart 2022, zoals aangehaald door de Nationale Bank in haar synthese. Je hoeft geen doctor in de economie te zijn om te vermoeden dat dit pessimisme onder andere te maken heeft met de voorthollende inflatie die basisproducten als voeding en energie treft. Kantar herinnerde ons er ook aan dat deze prijsstijging in de gedwongen uitgaven (die waar we nauwelijks zonder kunnen) vooral de laagste inkomenscategorieën treft.

Wat kan deze galopperende inflatie betekenen voor de reclame? De grafieken in bijlage proberen een antwoord te geven. Wij hebben twee databronnen gekruist: de ene is afkomstig van de Federale Overheidsdienst Economie (FOD), die maandelijks de evolutie van de consumptieprijzen analyseert, de andere baseert zich op de opvolging van de gehorodateerde televisie-investeringen. Deze laatste bron maakt het mogelijk zo ver terug te gaan (1998) als de gegevens van de FOD Economie en ook te profiteren van gegevens over het eerste kwartaal van 2022. Ze geeft uiteraard niet alle reclame-investeringen in België weer en is uitgedrukt in brutotermen.

Wij hebben de algemene inflatie en de TV-waarde van alle categorieën vergeleken, en ons vervolgens geconcentreerd op de economische groep voedingsmiddelen, die ook alle dranken omvat. In beide gevallen blijkt dat de ontwikkeling van de consumptieprijzen en die van de televisiereclame tamelijk parallel lopen en dichtbij elkaar liggen. Dit is ook behoorlijk duidelijk voor voeding.

Kortom, de huidige inflatie zou moeten correleren (we hebben het niet over causaliteit) met een stijging van de waarde van de investeringen in tv-reclame. We mogen wel niet vergeten dat het om bruto waarde gaat. Het is niet zeker dat de prijsstijgingen ook zullen leiden tot een (sterke) stijging van de inkomsten voor de betrokken zenders. Het is dan ook helemaal niet zeker of de inflatie wel zo lief zal zijn voor de media-economie.

Redactie: MM.