Seen from Space: Niet altijd vertrouwen inzake data

FacebookTwitterLinkedIn

Net als vorig jaar werd in de Digimeter aan de 2.972 respondenten een vraag over data gesteld: “Welke organisaties vertrouwt u het meest wat uw persoonlijke gegevens betreft?”. Deze vraag gaat vergezeld van een lijst van 13 mogelijkheden, die zeer uiteenlopend zijn, aangezien zij niet alleen de media betreffen, maar ook openbare en particuliere instanties zoals banken en verzekeringsmaatschappijen.

De algemene resultaten voor 2021 leunen in het algemeen sterk aan bij die voor 2020: zij plaatsen media onderaan de lijst, maar maken een onderscheid tussen internationaal en lokaal. Sociale netwerken scoren het slechtst, maar ook internationale media en digitale spelers doen het niet erg goed.

Net als vorig jaar zijn het de “Vlaamse openbare media” (kortweg VRT) die het best, of het minst slecht, scoren in de mediacategorie. De grootste verschillen met de vorige editie betreffen de overheidsinstanties, die kampen met een aanzienlijke daling van het vertrouwen, maar blijven toch vrij sterk.

De leeftijdsprofielen lijken sterk op die van 2020: de jongste respondenten hebben het meeste vertrouwen in alle voorgestelde categorieën, behalve in de overheid, die de oudere respondenten meer vertrouwen inspireert.

Nieuw in deze editie is een uitsplitsing van het opleidingsniveau van de respondenten in vier categorieën, van laag tot hoog, plus een vakje “student of niet beschikbaar”, dat waarschijnlijk heel uiteenlopend is. Het is bij deze “cluster” dat wij de verhoudingsgewijs hoogste vertrouwensniveaus in de media vaststellen. Het vertrouwen in instellingen is duidelijk sterk gecorreleerd met het opleidingsniveau van de respondenten: het neemt toe naarmate de opleiding langer duurt. De hoogste categorie is in dit opzicht de categorie die ook het hoogste proportionele vertrouwen aan de VRT geeft.

De rangschikking verschilt echter weinig tussen de verschillende segmenten van de bevolking. En ze zijn niet erg positief voor de media, vooral de sociale media. Paradoxaal genoeg toont de Digimeter ook aan dat de Vlamingen deze platformen in 2021 niet echt hebben gemeden.

Redactie: MM.