Seen from Space: Het disproportionele universum van audio streaming

FacebookTwitterLinkedIn

De Audio Time-studie van het CIM werd gelanceerd tijdens de Soniq Awards en kreeg daar de aandacht die ze verdiende. De generalistische benadering van audio, ook wel bekend als ‘Share of Ear’, is niet helemaal nieuw, aangezien IP reeds een soortgelijke aanpak hanteerde. Maar het feit dat deze onmisbare gids van het audiolandschap (niet alleen radio) een plaats krijgt tussen de CIM-studies, is echt goed nieuws.

Ter herinnering: het gaat om een onderzoek dat in het derde kwartaal van 2021 online gevoerd werd bij bijna 3 500 respondenten tussen 12 en 74 jaar. Er komen heel wat aspecten aan bod; onze grafieken analyseren deze keer audio streaming. En wat blijkt? Er zijn enorme verschillen.

Ten eerste, tussen de verschillende merken. En tussen generaties. Audio streaming is geen massamedium: op een gemiddelde dag wordt er door ongeveer 1 individu op 6 (17%) van de referentiepopulatie naar geluisterd; de sessies duren echter heel lang, meer dan 4 uur per dag. Dit audiokanaal omvat weliswaar zes verschillende merken, plus één “ander”, maar de eerste twee van deze merken zijn goed voor 91% of 83% van de luisteraars, al naargelang het om Vlaanderen of Franstalig België gaat. Aan Nederlandstalige zijde regeert Spotify, met 80% van de totale luistertijd alleen.

Wat de generaties betreft, is de situatie ook zeer onevenwichtig: audiostreaming is uiterst geconcentreerd bij jongeren onder de 45 jaar. Er is weinig verschil tussen de verschillende aanbiedingen: de gemiddelde leeftijd van de luisteraars varieert tussen 23 en 28 jaar, afhankelijk van het merk (behalve voor Amazon Music, dat vooral populair is bij veertigers, maar een uiterst beperkt publiek heeft). Maar laten we eerlijk zijn: bij Spotify zegt 57% van de maandelijkse gebruikers de betaalde versie te gebruiken, wat een meerderheid is, maar geen overweldigend aantal.

Smartphone is het vaakst gebruikte toestel voor audiostreaming (48% nationaal), maar toch blijft er ruimte over voor de computer (22%) of de smart speakers (11%, maar duidelijk meer in Vlaanderen met bijna 13% van het volume).

Ten slotte is audiostreaming, hoewel het zeer segmenterend is in termen van leeftijd, veel minder segmenterend in termen van geslacht en ook al is het zeer selectief op de rijke sociale categorieën, komt het helemaal niet voor in de sociale groepen 7 en 8.

Redactie: MM.