Seen from Space: GWI, nieuwe lente voor de Belgische pers?

FacebookTwitterLinkedIn

We waren erg voorzichtig met het vergelijken van de resultaten uit de laatste National Readership Survey (NRS) van het CIM ten opzichte van de vorige editie. Belangrijke methodologische verschillen moeten hebben geleid tot een stijgende trend die we als ‘kunstmatig’ kunnen omschrijven. Althans gedeeltelijk.

Tegelijkertijd toont de Global Web Index (GWI), een andere bron met ongewijzigde enquêtemethoden, een toename van de algemene persconsumptie in ons land, ten minste voor een groot deel van de bevolking. Op basis van twee vragen betreffende de duur van consumptie, één over de fysieke vormen en de andere over de onlineplatforms, zien we de schatting van de tijd die besteed wordt aan het lezen van de pers toenemen. Print piekt zelfs precies tijdens de periode die overeenkomt met die van de recentste NRS (dus de tweede helft van 2018 en de eerste helft van 2019). Online lezen zou ook toenemen, maar dat is niet de eerste keer en de stijging zou beperkter zijn dan die van print. Volgens de ‘Digital versus traditional media consumption’ van de GWI zou in 2018 de gemiddelde dagelijkse lectuur van print versus online in ons land respectievelijk 39 en 30 minuten bedragen.

Die kloof verkleint enigszins tijdens de eerste helft van 2019. Per taal zien we een grotere aantrekkingskracht van de pers bij de Nederlandstaligen, maar met een relatief klein verschil. Beleeft de pers dus een nieuwe lente? Misschien. Bedenk echter dat de GWI uitsluitend online afgenomen wordt bij een doelgroep van 16-64, met zeer algemene vragen over de tijd die gespendeerd wordt aan een mediacategorie die respondenten op een brede manier kunnen interpreteren. Maar zelfs met al deze voorzorgen voor ogen is dit wel degelijk een aanwijzing die de evoluties in de recentste NRS van het CIM bevestigt.

Redactie: MM.