Seen from Space: Growing VOD

FacebookTwitterLinkedIn

Het lijdt geen twijfel dat VOD de afgelopen jaren een sterke groei heeft doorgemaakt. Hoewel de CIM TV-studie geen exacte meting van VOD omvat, biedt ze wel de dagelijkse resultaten van een “CTV + DVB”. Die categorie verwijst naar het publiek dat wordt bereikt door geconnecteerde tv’s en decoders als die niet gebruikt worden voor conventionele tv (behalve voor uitgesteld kijken meer dan 7 dagen na uitzending).

Deze categorie valt onder OSU (other screen usage), net als DVD- en andere spelers, gameconsoles en andere randapparatuur. Er zijn maar weinig nevenactiviteiten die echt grote kijkvolumes genereren en als je naar de cijfers kijkt, lijkt het vrij duidelijk dat het grootste deel VOD vertegenwoordigt, wat steeds belangrijker wordt naarmate Netflix groeit: de stijging gaat te gelijk op om toevallig te zijn. En zelfs als kunnen deze cijfers slechts een schatting zijn van de precieze omvang van VOD, hebben ze het enorme voordeel dat ze aan de hand van een duurzame methodologie een evolutie op lange termijn tonen, met name de steeds sterkere neiging om het televisietoestel te gebruiken voor andere doeleinden dan lineair televisiekijken.

De tijd die aan deze nevenactiviteiten wordt besteed, is in 5 jaar verdubbeld en is in het zuiden twee keer zo belangrijk als in het noorden. Ook al is het tv-kijkvolume historisch gezien hoger aan de Franstalige kant, het was nooit in zulke proporties. Over welk volume hebben we het dan? In 2020 (week 1-36) hebben we het in het Noorden over een daggemiddelde van een half uur voor kinderen en 55+, en 35 tot 40 minuten voor 15-54. In het zuiden gaat het om 50 minuten voor kinderen en 55+, om een uur voor 15-34-jarigen en 76 minuten voor 35-54-jarigen. Proportioneel leveren de kinderen en jongvolwassenen de hoogste cijfers, maar in volume zijn de 35-54-jarigen het meest ijverig.

De cijfers voor 2020 zijn bijzonder hoog, ongetwijfeld onder impuls van de lockdown, een fenomeen dat ook bij traditionele televisie wordt waargenomen. Het lijdt geen twijfel dat Disney+ gemakkelijk abonnees zal aantrekken en Streamz zou ook zijn publiek moeten vinden. Het valt nog te bekijken hoe deze abonnees op nieuwe platformen hun toch al aanzienlijke kijktijd zullen beheren. Het lijkt behoorlijk ondenkbaar dat de totale kijktijd nog zou toenemen (behalve in het geval van een nieuwe lockdown). De vraag is dus of de komst van deze nieuwe spelers ten koste zal gaan van hun directe concurrenten of klassieke televisie. Ook al is het groeivermogen van VOD wellicht niet uitgeput, het is ook niet onbeperkt: de tijd van de gebruikers is beperkt en de nationale televisie behoudt serieuze troeven inzake nabijheid.

Redactie: MM.