Seen from Space: Een jaar belemmerde mobiliteit

FacebookTwitterLinkedIn

Een van de weinige beschikbare informatiebronnen over de verplaatsingen tijdens de gezondheidscrisis is gebaseerd op de ‘Community Mobility Reports’ van Google. Deze documenten worden opgesteld door de geanonimiseerde ritten van al wie de lokalisatiefunctie op hun smartphone geactiveerd hebben samen te voegen (de bron is dus niet exhaustief). Deze verplaatsingen worden vergeleken met een typologie van plaatsen die aan de basis ligt van Google Maps.

Dit resulteert in variaties per verplaatsingstype, bepaald ten opzichte van een “baseline” berekend over de eerste weken van 2020, voor de lockdown. Voor de meeste categorieën meten de indicatoren een verandering in het aantal bezoeken aan verschillende plaatsen, maar voor de categorie “Wonen” wijst de indicator op een veranderde duur, de tijd die thuis wordt doorgebracht. De basiscijfers hebben betrekking op dagelijkse variaties, die we per week hebben geaggregeerd.

De gevolgen van de eerste lockdown, die begon in maart 2020 (ongeveer week 12), zijn vrij duidelijk, zowel voor het winkelbezoek en het openbaar vervoer als voor de vrije tijd en natuurlijk de werkplek. De categorieën “retail” en transport tonen ook de gevolgen van de tweede lockdown en een zeer onbeweeglijk jaareinde voor de meeste Belgen. Het is ook opvallend om de “residentiële” curve aan het begin van de zomer op die van de drukke aanwezigheid buiten te leggen (via de categorie “parken”). Bovendien heeft het telewerk nog steeds een sterke impact op het (beperkte aantal) verplaatsingen. Wat betreft de werkplekken, die categorie is nog steeds veel beperkter dan begin 2020, maar ze vertoont ook een zeer duidelijke afzwakking tijdens de schoolvakanties (zie week 46-Allerheiligen, het eindejaar en de krokusvakantie).

De gegevens die in de verschillende curves worden weergegeven, beslaan precies één jaar, van de 7e week van 2020 tot de 7e van 2021: ze laten zien dat mobiliteit, een noodzakelijke voorwaarde voor blootstelling aan communicatie buitenshuis, nog steeds erg zwak is, ook al is ze er al erger aan toe geweest.

Redactie: MM.