Seen from Space: Digitale radio zit in de lift, maar welke digitale radio precies?

FacebookTwitterLinkedIn

Met de publicatie van de enquêteresultaten van maRadio.be, die vergelijkbaar zijn met de reeds onthulde resultaten voor Vlaanderen, hebben we een volledig beeld van de radioconsumptie via digitale kanalen. Het onderzoek werd uitgevoerd door hetzelfde instituut (Ipsos), via dezelfde methodes (telefonische enquêtes), op vergelijkbare steekproeven (2.000 Noord, 1.500 Zuid in 2020) en in periodes die niet te ver uit elkaar liggen (half september en oktober 2020 in Vlaanderen, december 2020 voornamelijk in Franstalig België). De twee recentste edities kunnen dus worden vergeleken.

Volgens de resultaten gaat de consumptie via FM, de ‘moderne’ technologie uit de jaren tachtig, stilaan achteruit. De daling is duidelijker in Vlaanderen, maar niet veel. Ook in het zuidelijke landsgedeelte is de digitale radioconsumptie in 2020 in een stroomversnelling terechtgekomen. Maar ondanks de onmiskenbare vooruitgang van DAB+ in de manier waarop geluisterd wordt, zijn we het eens met Frédéric Antoine (ex-hoogleraar aan de UCL) als hij in zijn blog schrijft dat het grootste digitale luistervolume niet te danken is aan DAB. Tot dusver zijn het inderdaad de andere digitale kanalen – internet en televisie – die het grootste deel van de digitale radioconsumptie voor hun rekening nemen.

Frédéric Antoine merkt op dat luisteren via internet of via een digitale tv-decoder geen extra of vervangende apparatuur vereist, in tegenstelling tot DAB+. Daarvoor is ofwel een nieuw toestel nodig, ofwel de aanpassing van de bestaande ontvanger aan nieuwe apparatuur. Het zal dus langer duren dan we denken, voor DAB+ de norm zal worden. Goed om te weten: het Verenigd Koninkrijk heeft de afschaffing van FM uitgesteld naar 2032, waardoor de levensduur van de analoge technologie met tien jaar wordt verlengd. De ‘oude’ FM-ontvangers zullen dus niet zo snel worden afgedankt als sommige mensen denken.

Redactie: MM.