Seen from Space: De ruime VOD-waaier van de Franstaligen

FacebookTwitterLinkedIn

Als Franstalig regelgevend orgaan voor België deed de Conseil Supérieur de l’Audiovisuel vorig jaar zijn ‘Médias: Attitudes et Perceptions’-studie (MAP) over, twee jaar na de vorige editie. Er kwamen 2.200 interviews met Franstalige respondenten van minstens 15 jaar aan te pas. Dit onderzoek berust op drie methoden voor rekrutering en datavergaring: face-to-face met rekruteringsquota, telefonisch en zelf in te vullen online.

De 380 (!) pagina’s van het rapport zitten boordevol informatie over de videoconsumptie in het zuidelijke landsgedeelte. Bij deze data zijn twee vragen betreffende de on demand videodiensten dubbel interessant: ten eerste betreffen ze een ruime waaier van aanbiedingen die we misschien niet spontaan binnen een en dezelfde vragenlijst geassocieerd zouden hebben; ten tweede maken ze een onderscheid tussen naambekendheid (“Ziehier een lijst met diensten, kunt u me voor elke dienst zeggen of u er al van gehoord hebt?”) en gebruik (“Bent u geabonneerd of gebruikt u de dienst om video on demand te kijken?”). Op basis van de herberekening voor de respondenten van de eerste vraag (d.w.z. 1.249 personen) maakt de gebruikswaarde het mogelijk om een conversieratio te bepalen, d.w.z. de verhouding tussen naambekendheid en daadwerkelijk aangegeven gebruik.

Van de 23 proposities zijn de internationale platformen Youtube, Netflix en Facebook de bekendste en meest gebruikte. Ze worden gevolgd door “het aanbod van je distributeur” dat de verschillende access providers groepeert. De platformen van de Franstalige Belgische zenders staan lager op de ranglijst Zoals we al aangaven, kunnen we een verband leggen tussen naambekendheid en gebruik. Voor alle bestudeerde aanbiedingen bedraagt deze verhouding 46. Ze ligt veel hoger voor de meest gebruikte videoplatformen en zeer laag voor de laatste acht in de rangschikking. Anderzijds kan deze verhouding hoger zijn dan het gemiddelde, zoals in het geval van Auvio (56).

In de middenmoot van de ranglijst is de conversieratio zeer laag (29) voor Twitter, dat zeer bekend is maar niet op grote schaal wordt gebruikt. Andere minder lage, maar beperkte ratio’s zijn het werk van Amazon Prime Video of RTL Play (36 elk), Disney+ (38) of voor TikTok (39). In het laatste geval is de voor de gehele bevolking vastgestelde ratio misschien ver verwijderd van die bij de kerndoelgroep van het medium. Al deze informatie is niet revolutionair, maar ze geeft wel een goed beeld van de bestaande machtsverhoudingen en van het groeipotentieel.

Redactie: MM.