Seen from Space: SVOD sterk ingeplant bij de Franstaligen

FacebookTwitterLinkedIn

We komen nog even terug op het MAP-onderzoek (wat staat voor ‘Médias: Attitudes et Perceptions’) van de Conseil Supérieur de l’Audiovisuel. Als tweede in de rij maakt deze enquête vergelijkingen met de editie van vorige keer mogelijk.

Algemene aspecten inzake het gebruik van tv en video leren ons relatief weinig, maar een focus op bijvoorbeeld attitudes is veel instructiever. Zo is er de kwestie van de prijsgevoeligheid: “Stelt u zich voor dat de prijs van uw tv-abonnement of bundel (internet, telefonie, tv) met ongeveer 10% stijgt. Zou u in dit geval overwegen uw tv-abonnement af te zeggen? In de laatste editie van MAP zegt bijna 39% van de respondenten dat deze prijsstijging hen “zeker niet” zou doen veranderen, een aanzienlijke stijging ten opzichte van de vorige editie. De “onbesliste neenzeggers” — die “waarschijnlijk niet” antwoordden — vertegenwoordigen een groot kwart van de respondenten, tegenover 30% in 2019. Degenen die min of meer zeker zouden overwegen hun abonnement stop te zetten, zijn met minder dan 30% van de respondenten, tegenover meer dan 32% in de vorige enquête.

Dezelfde “prijsgerichte” benadering werd gehanteerd voor betalende VOD: “Stel dat de consumptieprijs van betalende VOD met ongeveer 10% zou stijgen. Zou u in dat geval overwegen uw SVOD-abonnement op te zeggen of geen pay-per-view content meer te kopen?” Hier kruist bijna een op de twee respondenten (49%) het vakje “waarschijnlijk niet” aan, tegenover iets minder dan 36% voorheen. Een andere belangrijke verschuiving is dat de “positieve onbeslisten” die zeggen “ja, ik zou waarschijnlijk afhaken” als de prijs van betaaltelevisie zou stijgen, dalen van 31% naar 23%. Naast de toename van het VOD-gebruik wijst dit duidelijk op een mentaliteitsverandering: VOD is zo gewoon geworden dat consumenten niet zeker weten of ze zouden afhaken als de prijs van VOD omhoog zou gaan.

De auteurs van de studie merken echter op dat de field van de studie vorig jaar werd gevoerd, toen de inflatie nog niet zo sterk was toegenomen als in 2022. Het is daarom onmogelijk te weten of mensen even sterk gehecht zouden blijven aan VOD in een periode van verhoogde uitgavendruk zoals nu.

In ieder geval blijkt uit een andere vraag over de gehechtheid aan betaalde VOD (maar dan zonder rekening te houden met de prijs) dat de gehechtheid van Franstaligen aan deze vorm van videoconsumptie toeneemt: het aandeel van degenen die zouden overwegen deze vorm van videoconsumptie op te geven is gedaald ten opzichte van twee jaar geleden.

Redactie: MM.