Seen from Space: Het vertrouwen in de media hangt af van de media

FacebookTwitterLinkedIn

Ook de vijfde golf van de Recovery-barometer gevoerd door AQRate en Polaris gaat over de manier waarop de consumenten de gezondheidscrisis beleven. Om deze golf af te nemen werden 700 respondenten van 18 jaar en ouder online bevraagd tussen 27 november en 2 december.

Er kwamen heel wat marketingonderwerpen aan bod, zoals het eventuele uitstel van belangrijke aankopen of de mogelijke herziening van energie- of telecomcontracten. Een brandend actuele vraag ging over het vertrouwen in de verschillende spelers voor informatie over de crisis. Naast de professionele Belgische media vermeldt de enquête andere nationale en internationale bronnen in de media en daarbuiten, met vijf modaliteiten die de mate van vertrouwen aangeven, gaande van heel veel tot nihil. Zoals blijkt uit de grafiek, krijgt het woord van de artsen en specialisten het meeste vertrouwen, zeker als het gaat om bekende figuren. De Belgische media staan op de derde plaats inzake vertrouwen, net voor de politiek.

In tegenstelling tot wat gebruikelijk is in de marketing genieten de aanbevelingen van naasten hier slechts een beperkt vertrouwen: de respondenten lijken te erkennen dat expertise in dit geval noodzakelijk is. Deze expertise wordt niet toegekend aan de internationale media en de sociale netwerken; deze laatste krijgen op dit vlak geen enkel vertrouwen. Natuurlijk bestaan er verschillen naargelang de bevolkingsgroepen. Zo lijken de Nederlandstaligen iets meer geneigd de medische experten en het officiële discours, alsook de lokale media te vertrouwen dan de Franstaligen. De respondenten jonger dan 35 hebben meer aandacht voor wat hun dierbaren zeggen en zijn minder geneigd de lokale media te geloven. Ze staan iets neutraler tegenover de sociale netwerken. De algemene trends zijn echter ruimschoots gedeeld, met een duidelijke nadruk op het belang van kennis en expertise, een domein waarop de media van bij ons het niet al te slecht doen.

Redactie: MM.