Seen from Space: De duurzame impact van de coronacrisis op LN24

FacebookTwitterLinkedIn

We zagen in het voorjaar al dat het bereik van LN24 (dat oorspronkelijk nog beperkt was) een sterke boost kreeg tijdens de eerste golf van de coronacrisis. Het was uiteraard de vraag of dit ‘corona-effect’ zichtbaar zou blijven in de bereikcijfers van de zender. Op basis van minstens 10 minuten kijktijd was de gemiddelde dagelijkse reach van 50.000 kijkers in die periode verdubbeld, verdrie- en zelfs verviervoudigd tijdens de lockdown, met een record van 272.000 kijkers op 13 april. Het risico bestond uiteraard dat de cijfers opnieuw tot hun oorspronkelijke niveau zouden dalen na de eerste golf, maar dat bleek niet het geval.

Van juni tot september – een periode waarin de crisis afzwakte – bedroeg de gemiddelde daily reach (10 min.) 75.000 mensen, dus anderhalve keer het volume dat vastgesteld werd tussen januari en half maart. De gezondheidscrisis kwam LN24 dus duidelijk ten goede, met een duurzaam effect op het bereik tijdens ‘rustigere’ periodes. Tweede positief punt in de aanloop naar de tweede lockdown, was dat de cijfers van LN24 net zoals die van de journaals van de grote generalistische zenders opnieuw sterk toenamen. Niet tot het niveau van het voorjaar, maar duidelijk boven het gemiddelde van de vorige maanden, met een gemiddelde daily reach (10 min.) van meer dan 120.000 kijkers in oktober en 160.000 tijdens de eerste helft van november. LN24 kwam zelfs in de buurt van zijn record van half april, met een piek van 271.000 personen op 4 november. Dat bereik hing nauw samen met de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Dat toonde dat LN24 kijkers won tijdens de coronacrisis, maar ook krediet krijgt van zijn publiek voor andere onderwerpen. Sinds half november spreekt de zender op een gemiddelde dag bijna 100.000 mensen aan, bijna het dubbele van in januari-februari.

Uiteraard blijven dit bescheiden cijfers en bestaat het bereik hoofdzakelijk uit 35-plussers, maar LN24 slaagde er wel in te groeien, ondanks de concurrentie van de grote zenders en het online nieuws, in een context van dalende live televisieconsumptie. De zender slaagde er niet alleen in te overtuigen tijdens de crisis, maar vooral ook een deel van dat nieuwe bereik te behouden tijdens de kalmere periodes.

Redactie: MM.