Seen from Space: “Big time” in Vlaanderen, de concentratie neemt toe

FacebookTwitterLinkedIn

De nieuwe “nationale” regie van Telenet/SBS, Mediahuis, Proximus/Skynet en Pebble Media (laat ons deze gemakkelijkheid halve “TMPP” noemen) gaat dus in 2021 van start. Dit is een reactie op de mediagroep DPG Media die de strijd om de horizontale concentratie heeft aangezwengeld. De bundeling van de krachten van de vier entiteiten bouwt globaal gezien een indrukwekkende cross-media aanbieding.

In feite was elk van de groepen, met uitzondering van digital, actief in één marktsegment: de pers voor Mediahuis en audiovisueel voor Telenet/SBS (voornamelijk actief in de televisie, en tot op zekere hoogte in de radio, via de participaties in Nostalgie en NRJ Vlaanderen). Segmenten waar DPG Media altijd voorop loopt. Uiteraard is iedereen aanwezig met het digitale aspect van zijn of haar merken of pure playerinitiatieven, en op dit gebied is de confrontatie serieuzer en zou het in het voordeel van de nieuwkomers zijn. Temeer daar Proximus/Skynet de laatste maanden heeft nagelaten enkele van zijn opdrachtgevers te identificeren, wordt zijn bereik zoals gerapporteerd door het CIM zeker onderschat en heeft het dus een negatieve impact op de omvang van het geheel. Over de CIM gesproken, om de slagkracht van elk van de partijen te beoordelen, moeten “metrics” worden gebruikt die niet noodzakelijkerwijs op elkaar zijn afgestemd en niet altijd rekening houden met de volledige omvang van de respectieve portefeuilles. De nieuwe alliantie is dan ook vooral gericht op Vlaanderen.

Op digitaal vlak laat de portefeuille van Pebble Media wel een Franstalige aanwezigheid toe (Skynet zou de dekking van dit landsgedeelte een beetje kunnen versterken), maar het blijft zeer bescheiden. De waarheid is dat de aanwezigheid via TMPP veel groter is dan de nog meer symbolische aanwezigheid van DPG (waarschijnlijk beperkt tot de site 7sur7.be). Kortom, het begrip “nationale” regie is relatief: de confrontatie vindt plaats in het noorden van het land. Noteer wel dat, wanneer we de digitale penetratie van de twee groepen vergelijken met het totale potentieel van het online bereik uitgedrukt via het CIM Internet, of via de verklaringen in de CIM Cross Media, dan is de gigantische omvang van de betrokken spelers niet zo flagrant: in cijfers dekt de DPG Media-entiteit gemiddeld 39% van de Nederlandstaligen van 18 tot 54 jaar, tegenover 45% voor TMPP, in een perimeter waar alle Belgische sites bijna 63% bestrijken en digitaal een potentieel van meer dan 70% biedt. “Big time maybe is not so big after all”.

Wat zijn de gevolgen voor de reclamemarkt? Ongetwijfeld de creatie van een grote, maar niet unieke, datapool. Er zijn inderdaad duidelijke duplicaties tussen de entiteiten van DPG Media en TMPP. Kortom, de twee entiteiten zullen grote en deels exclusieve pools aanbieden. Wat nu nog onbekend is, is de mate waarin het StreamZ-initiatief, de “Vlaamse Netflix” en de ontdubbelde gegevens tussen de verschillende spelers een derde pool zullen vormen, hetgeen veel zou kunnen uitmaken. De focus van deze krachtenbundeling is ongetwijfeld ook de wens om de markt een alternatief te bieden voor de GAFA met brede en kwalitatieve “first party” gegevens. Dat is begrijpelijk, maar waar StreamZ lijkt te evolueren naar het bundelen van informatie op het niveau van heel Vlaanderen, zou de TMPP-entiteit in dit opzicht concurrentie kunnen creëren. Zoals we hebben begrepen, betekent de gigantische omvang van de nieuwe constructie niet noodzakelijkerwijs minder concurrentie. In ieder geval als TMPP zich wil verzetten tegen DPG Media. Het spreekt voor zich dat de antwoorden op de massa’s vragen die zich bij deze aankondiging voordoen, niet in zo’n korte tijd kunnen worden gegeven. In ieder geval hebben we begrepen dat het tijd is voor concentratie, niet noodzakelijkerwijs met minder commerciële rivaliteit.

Redactie: MM.