Seen from Space: Radio Stream Monitor – Corona-effect vlakt stilaan af

FacebookTwitterLinkedIn

Hier is er geen COVID-effect op de werking van de meting. De in 2019 gelanceerde Radio Stream Monitor is een “site-centric’ geautomatiseerde meting gebaseerd op de serverlogbestanden van de deelnemende radiogroepen (10 in totaal, met de belangrijkste content editors).

Het onderzoek registreert exhaustief de audio-entiteiten die op de betrokken servers worden opgeroepen en voegt deze informatie dag na dag samen tot diverse statistieken, gaande van connectie- tot consultatietijd. Het proces is geautomatiseerd en hangt dus niet rechtstreeks af van menselijke interactie, vandaar zijn perfecte continuïteit tijdens lockdownperioden.

Maar opgelet, omdat het om een “server side” instrument gaat, rapporteert het formeel alleen de distributie, niet of er daadwerkelijk geluisterd wordt (ook al wordt het merendeel van de opgevraagde bestanden natuurlijk wel degelijk beluisterd). En het rapporteert alleen machines als “gebruikers”, geen individuen. De Radio Stream Monitor zegt dus niets over fysieke gebruikersprofielen. Van de beschikbare gegevens vertegenwoordigt onze grafiek de wekelijkse cumul van actieve sessies, dus sequenties van minstens 60 seconden, voor alle beschikbare periodes, dus begin 2020.

Het jaar waarin de gezondheidscrisis uitbrak, heeft ongetwijfeld een invloed gehad op de resultaten: tijdens de eerste lockdown (weken 12 tot 19) steeg het aantal geregistreerde sessies met niet minder dan 51% in het Noorden en met 29% in het Zuiden ten opzichte van de vorige periode. Daarna leken de Vlaamse radiozenders te profiteren van een zekere gedragscontinuïteit, want de begin 2020 geregistreerde waarden werden daarna systematisch overschreden.

Tijdens de lockdown in het najaar van 2020 bleef een boost zoals in de lente uit in Vlaanderen, aan Franstalige zijde niet: de in oktober gemeten volumes lagen er dicht in de buurt van die van maart-april 2020. De tijdens corona opgetekende winst neemt echter geleidelijk af. In het Zuiden levert de vergelijking tussen de 33 weken van 2021 en die van het jaar daarvoor zelfs een status quo op. In het noorden bedraagt het stijgingspercentage momenteel 15% ten opzichte van 2021, maar het is duidelijk dat het verschil aan het begin van het jaar veel groter was. Kortom, het coronaeffect voor IP-radio lijkt stilaan over te gaan naar een nieuwe normaliteit.

Redactie: MM.