Seen from Space: 2019, mobile first… and still growing

FacebookTwitterLinkedIn

Gezien over drie jaar is de evolutie spectaculair. Begin 2017, nog niet zolang geleden dus, waren de computer en de smartphone even belangrijk om toegang te krijgen tot het internet. Ook al was de “daily reach” van beide devices anders naargelang de taalgemeenschap, ze waren ongeveer identiek als je ze bekeek ten opzichte van de Nederlandstalige of Franstalige gemeenschap. Hun parcours begon echter al snel uiteen te lopen.

Eind 2019 is de toegang tot het internet op een gemiddelde dag echt ‘mobile first’. De penetratie van de smartphone voor dit criterium bedraagt zelfs het dubbele van die van de PC. Ondertussen legt de tablet een bescheidener, maar stabiel parcours af. Als we dat optellen bij dat van de smartphone, surften 30% van de Nederlandstaligen en meer dan 22% van de Franstaligen vorig jaar uitsluitend mobiel (Belgische sites). Datzelfde jaar vertegenwoordigden de exclusieve PC-surfers nog slechts 8% van de Vlaamse bevolking en minder dan 7% bij de Franstaligen (dagelijkse penetratie). We kunnen gerust aannemen dat de toename van de dagelijkse internetconsumptie – die vooral zichtbaar is in Vlaanderen – voor rekening van de toenemende inburgering van de smartphone is. Deze nog steeds groeiende positie van mobiel internet verklaart wellicht waarom er geen seizoenseffect van het bereik te zien is in de internetgegevens.

Terwijl televisie tijdens de zomer (behalve als er grote voetbalwedstrijden zijn) enigszins daalt, lijkt het online bereik ongevoelig voor warmte en meer licht. Wat het internet betreft, hadden we al getoond dat op langere termijn (wekelijks of maandelijks bereik) de toegang via PC opnieuw aan belang wint: de op een gemiddelde dag ‘exclusive mobile’ gebruikers die vaak over een geavanceerde technologische infrastructuur beschikken, gebruiken op termijn uiteindelijk vaak een pc. Toch is de kans groot dat de eerste contacten van de Belgische surfers met een online boodschap om te beginnen via mobile gebeuren. Dat is een belangrijk gegeven voor de hele markt, van copy tot mediaplanning.

Redactie: MM.