Opinie van Xavier Bouckaert: daadkracht voor 2020

FacebookTwitterLinkedIn

We staan voor een nieuwe wende, in jaartal toch. In onze business is de wende al lang ingezet en de gevolgen rollen als bij een tsunami doorheen elke industrie. Nu de politieke klasse nog. Wij als uitgevers en mediabedrijven kijken met hoge verwachtingen naar onze politieke leiders. Geef ons ruimte om voort te innoveren, maak de Gafa’s conform ons ecosysteem, geef de openbare omroepen hun juiste rol ten opzichte van de private markt en in de samenleving.  

De evoluties en veranderingen zullen in alle sectoren, en zeker in de media, ook in 2020 blijven voortrazen. Digitale productie, distributie en consumptie leiden de dans. Verdieping, specialisatie, merkversterking in functie van een betere klantenkennis en –service maar ook samenwerking binnen het media-ecosysteem zullen en moeten voort evolueren.

Op de lezersmarkt trekken abonnementen aan, ja ook de digitale ook al zijn ze nog niet winstgevend. De consument weet de weg naar onze kwaliteitsvolle producten meer en meer te vinden of beter nog, wij weten de aandacht van de mediagebruiker beter en beter te trekken met content van topkwaliteit en goede marketing. Uitgeven is ons vak en dat kunnen we als de besten.

Ook de adverteerders beginnen dat stilaan te beseffen. Toch blijven de advertentie-inkomsten zwaar onder druk staan ten nadele van de technologie-reuzen vooral Facebook en Google. Komt daarbij dat deze spelers zich nog steeds niet inpassen in ons eco-systeem. Wij als uitgevers hebben nood aan een daadkrachtige regering die de Gafa’s doet bijdragen tot het ecosysteem waarvan ze leven. Dat betekent in de eerste plaats dat ze betalen voor de content die ze van ons uitgevers gebruiken en dat ze evenzeer bijdragen aan de samenleving waarvan ze de vruchten plukken.  We verwachten ook van onze overheden dat ze op alle niveaus, van regionaal tot federaal en Europees, maatregelen nemen zodat dominante digitale spelers geen misbruik kunnen maken van hun machtspositie.

Tot slot kijken we ook uit naar de rol die de openbare omroepen voort zullen vervullen. Ook zij hebben een dominante rol in de mediasector. Het is belangrijk dat ze uit een slinkende advertentiemarkt slechts beperkte of geen commerciële middelen kunnen putten afhankelijk van het platform.

Voorts is het evident dat ze ook aanwezig zijn op het digitale terrein maar niet als concurrent van de private spelers. De openbare omroep ontstond als audiovisueel medium wegens schaarste aan distributie en het kan niet de bedoeling zijn dat ze nu elk privé-initiatief onmogelijk maken. Laat de openbare omroepen de promotor zijn van de private media in plaats van onze kwaliteitsvolle media te beconcurreren. De echte strijd woedt niet tussen onze Europese media. Als we overeind willen blijven, zullen we allen samen moeten strijden tegen de niet-Europese wereldspelers.