Seen from Space: 12 minuten reclame per uur? Soms is het meer!

FacebookTwitterLinkedIn

In een recent interview met De Tijd wees de CEO van de VRT op een problematiek die we eerder al aanhaalden: de vraag naar televisiereclame is groter dan het aanbod, of toch tenminste in Vlaanderen. Door deze spanning, aldus Frederik Delaplace, is de televisiereclame maanden op voorhand uitverkocht; Wat de reserveringstermijnen betreft, zijn dat zijn woorden waarvoor hij alleen verantwoordelijk is. Maar dat de reclameblokken uitverkocht zijn, daar zou hij op basis van de data betreffende de reclame-uitzending in het noorden wel eens gelijk kunnen in hebben, zeker als we per uur kijken.

Om dit te controleren hebben wij de totale duur van de reclame (in eender welke vorm) uur per uur opgeteld en dit volume gerelateerd aan het totaal voor de uurschijf. Dit levert een aandeel op – de reclamedruk – dat globaal per kanaal of per reclamebureau kan worden geanalyseerd. Voor onze grafieken hebben wij enkele zenders geselecteerd – normaal gesproken de belangrijkste – door het gemiddelde te nemen van hun reclamebelasting voor het tweede kwartaal van 2022.

In totaal bedraagt het aandeel van de reclame op de acht geanalyseerde Vlaamse stations 12%. Naarmate de dag vordert, flirten de uitzendingen echter met de wettelijke grens van 12 minuten per uur, d.w.z. 20% van de zendtijd. Soms overschrijden zij deze grens zelfs, met pieken van 26%, d.w.z. meer dan 15 minuten per uur. Deze excessen komen vaker voor op Play4, maar niet alleen maar daar: ze doen zich net zo goed voor op andere SBS-zenders en sporadisch op DPG Media (VTM, VTM3 en VTM4).

Dit staat in schril contrast met het zuiden van het land, waar de reclamebelasting van de zes onderzochte zenders gemiddeld ongeveer 7 % bedraagt. De daar bereikte maxima liggen rond de 17%, met andere woorden een verrassend andere situatie, waarbij de 12-minutengrens een vrij theoretisch niveau blijft. Nog even preciseren dat de limiet van 12 minuten alleen gedurende de dag wettelijk van toepassing is, zodat er geen sprake is van een inbreuk.

Redactie: MM.