Rapport Mediaconcentratie 2013 (NL)

FacebookTwitterLinkedIn

 

De Vlaamse Regulator voor de Media publiceert vandaag het rapport ‘Mediaconcentratie in Vlaanderen 2013’. In het rapport wordt de Vlaamse mediasector uitgebreid beschreven en wordt de mediaconcentratie gemeten.

 

Algemene conclusie rapport 2013:

 

De afgelopen maanden werden heel wat concentratie(bewegingen) genoteerd binnen de Vlaamse mediasector. Deze hadden zowel betrekking op horizontale, verticale als crossmediale integratie. Dit maakt een verhoogde waakzaamheid door het beleid voor voldoende diversiteit in berichtgeving noodzakelijk.

 

Belangrijkste conclusies per mediasoort:

 

De gedrukte media (zowel kranten als magazines) kenden een moeilijk jaar. Zo daalde het aantal verkochte exemplaren van kranten en magazines. Bij de dagbladen kan als lichtpunt wel de stijging van het aantal digitale abonnees van de kranten worden genoteerd.

 

De groepen Concentra en Corelio kondigden de samenwerking in ‘Het Mediahuis’ aan. Bij het afsluiten van het mediaconcentratie-rapport (30 september) was door de Belgische Mededingingsautoriteit nog geen goedkeuring gegeven aan de samenwerking. Daarom werden de concentratie-indexen in het rapport berekend voor scenario’s met en zonder de samenwerking in Het Mediahuis. Waar de concentratiegraad in deze sector in het verleden al hoog lag, wijzen de cijfers in geval van samenwerking tussen Concentra en Corelio op een uitermate sterke concentratie. De VRM stelt dat dit een risico inhoudt, met name de verschraling van het nieuwsaanbod. Er dient dan ook verhoogde waakzaamheid te zijn voor voldoende diversiteit in de berichtgeving.

 

Op het vlak van radio is de intrede van Vlaamse mediagroepen in het radiolandschap het belangrijkste nieuwe feit. In 2012 werd reeds de positie van Radio Nostalgie (samenwerking tussen Concentra en Corelio) als derde landelijke radio bekrachtigd. Doordat radio Nostalgie officieel als landelijke radio kan worden beschouwd, is de concentratie in de radiomarkt sinds vorig jaar afgenomen. In 2013 timmerde Story FM (Sanoma) verder aan de weg als lokale radioketen.

 

In 2013 werd een beperkte erkenningsronde voor lokale radio georganiseerd, 8 nieuwe lokale radio-omroepen werden erkend. De sterke tendens naar groepering van lokale radio’s bleef in 2013 bestendigd. De radio’s die deel uitmaken van een samenwerkingsverband vertegenwoordigen inmiddels 71% van het totale aantal lokale radio’s. Hieruit blijkt duidelijk dat de radiomakers het bestaande kader in praktijk anders inkleuren dan dat het oorspronkelijk door beleidsmakers was voorzien.

 

Binnen het Vlaamse televisielandschap worden de bestaande inkomstenmodellen gewijzigd door toedoen van nieuwe technologieën. Hierdoor ontstaan spanningen maar ook nieuwe allianties rond de verdeling van de inkomsten tussen de opeenvolgende schakels in de keten. Contentproducten, aggregatoren en distributeurs willen elk een deel van de inkomsten opeisen. Zo ontwikkelden verschillende televisie-omroeporganisaties de app ‘Stevie’, een gezamenlijk initiatief voor de distributie van hun signalen. Daarmee begeven de omroepen zich in een andere schakel van de waardeketen (distributie).

 

Verschillende regionale televisieomroepen kennen een slechte financiële situatie. Om hieraan tegemoet te komen werd in de zomer van 2013 een regeling uitgewerkt. De decreetgever voorziet hierbij een toezichthoudende rol voor de VRM.