OMD Flash CIM Radio – Golf 2012-1

FacebookTwitterLinkedIn

Voornaamste resultaten – Noorden

Over het algemeen blijft het bereik van de radio eerder stabiel; het bereik stijgt lichtjes in vergelijking met de vorige golven:

* 92.5% van de 12 jaar en ouder verklaren de afgelopen maanden naar de radio te hebben geluisterd ofwel +1 punt ten opzichte van het 2e semester van 2011 en +0.2 punt ten opzichte van het 1e trimester van 2011

* Op een gemiddelde dag bereikt de radio 78.5% van de bevolking van 12 jaar en ouder (Sem-1: +1.9 punt; Jaar-1: +0.7 punt)

* De gemiddelde luisterduur van een luisteraar bedraagt 4u33

Voornaamste resultaten – Zuiden

Net als in het Noorden blijft het radiobereik in het Zuiden eerder stabiel:

* 87.7% van de 12 jaar en ouder verklaren de afgelopen maanden naar de radio te hebben geluisterd ofwel net iets minder dan in de vorige golf en vorig jaar (-0.1 en -0.4 punt)

* Op een gemiddelde dag bereikt de radio 70.3% van de bevolking van 12 jaar en ouder ofwel 0.3 punt meer dan in het 2e semester en 0.1 punt minder dan in het 1e trimester van 2011.

* De gemiddelde luisterduur van een luisteraar bedraagt 3u31 ofwel één minuut minder dan in het 2e semester en 7 minuten meer dan vorig jaar.

 

Voor de volledige analyse, zie document in bijlage of consulteer de website van OMD Belgium.

Alle commentaren of feedback is welkom.

Remi Boel