imec.digimeter 2022: inzicht in het bezit en gebruik van Vlamingen ten opzichte van media en technologie

FacebookTwitterLinkedIn

Sinds 2009 brengt imec.digimeter de trends rond bezit en gebruik van media en technologie in Vlaanderen in kaart.

Digimeter monitort het bezit en gebruik van media en ICT in Vlaanderen en peilt naar de attitude van de bevolking ten opzichte van technologische ontwikkelingen. Daarvoor bevraagt imec jaarlijks een representatief staal van minstens 1.500 Vlamingen van 16 jaar of ouder.

De studie biedt antwoorden op de vragen die de Vlaming heeft op vlak van media, ICT en technologie (bezit), hoe die gebruikt worden (gebruik) en hoe men zich daarbij voelt (attitude).

Het volledige rapport vindt u hieronder.