IAB Europe: Sustainability in Digital Advertising

FacebookTwitterLinkedIn

IAB Europe publiceerde een rapport over duurzaamheid in digitale reclame.

In 2022 werd geschat dat de totale milieu-impact van het internet ongeveer 2 à 4% van de wereldwijde koolstofemissies bedroeg. Een klassieke digitale advertentiecampagne zou ongeveer 5,4 ton CO2 uitstoten.

Naarmate de reclame-industrie en ook de hele samenleving zich meer bewust wordt van de impact die internet (en dus ook digitale reclame) heeft op het milieu, is het volgens IAB Europe nu belangrijker dan ooit om actie te ondernemen en echte verandering teweeg te brengen.

Maar hoe voorbereid zijn we als sector in onze strijd om digitale reclame duurzaam te maken? Wat hebben we tot nu toe bereikt en hoeveel verder moeten we nog gaan?

Om inzicht te krijgen in de huidige stand van zaken deed IAB Europe een enquête bij 256 respondenten uit de digitale reclamewereld, het merendeel afkomstig van ad tech bedrijven, agentschappen en uitgevers.