Seen from Space – Light TV viewers: Licht, maar niet overal even licht

FacebookTwitterLinkedIn

Thinkbox, de Britse vereniging van commerciële televisiezenders, publiceerde zijn ‘Research Roundup 2022’. Die geeft een overzicht van verschillende analyses of onderwerpen die het afgelopen jaar aan de orde waren. Een daarvan was een analyse van lineaire tv-kijkvolumes.

Volgens het verslag kijken de lagere middencategorieën (20-30, 30-40 en 40-50%) weliswaar heel weinig tv, maar is hun kijkgedrag op de VOD-platforms van lokale omroepen veel belangrijker: de kijktijd van deze ‘light viewers’ ligt veel hoger op BVOD-platforms dan op lineaire tv. Met andere woorden, wat we aan reclamekracht verliezen op deze vluchtige kijkers, kunnen we ten minste gedeeltelijk goedmaken door de rest van het Britse commerciële tv-aanbod te overwegen.

Helaas kunnen we deze analyse niet als dusdanig toepassen op ons land; Dat komt vooral omdat het momenteel niet mogelijk is het BVOD-kijken te isoleren of het BVOD-publiek te bepalen op basis van hun kijkvolume: beide potentiële bronnen hebben hun beperkingen. Wel kunnen we het kijken analyseren op basis van terciles, door drie evenwaardige groepen te vormen: light viewers (de 33% die de minste tijd aan lineaire TV besteden), heavy viewers (dus het derde deel dat het meest kijkt) en de medium viewers daar tussenin.

Zoals blijkt uit onze grafieken, zijn de verschillen in tv-consumptie enorm. En zelfs als we de andere vormen van schermgebruik erbij betrekken, blijft een light viewer een light viewer. Met ander schermgebruik wordt verwezen naar uitgesteld kijken buiten de zeven dagen van timeshifted viewing, connected tv, het gebruik van de digitale decoder en andere devices. We weten echter dat de eerste twee toepassingen – connected tv en set-top box functies – het grootste aandeel van de consumptie vertegenwoordigen. Dit zijn ook de twee combinaties die de verschillende vormen van VOD bevatten. Uit dit volume blijkt dat niet-lineair gebruik van het scherm veel intensiever is bij light viewers, maar ook bij medium viewers.

Kortom, de minder frequente kijkers brengen inderdaad minder tijd voor het scherm door, maar hun vermoedelijke gewicht in het volume van het VOD-gebruik is duidelijk veel groter dan dat van de televisie.

Redactie: MM.