Mediahuis – Jaarverslag 2023: Op weg naar een duurzame toekomst

FacebookTwitterLinkedIn

Mediahuis publiceert zijn IMPACT jaarverslag en laat hierbij voorzitter Thomas Leysen aan het woord.

10 jaar na de oprichting van onze groep, het resultaat van de fusie van twee middelgrote Belgische uitgevers, hebben we een stevige positie binnen de top van de Europese nieuwsuitgevers kunnen opbouwen. We zijn bijzonder trots op het Mediahuis-team dat deze opmerkelijke prestatie heeft neergezet.

De groep werd in 2023 opnieuw verder uitgebouwd door de acquisitie van Euractiv en van een aantal radiozenders in Nederland. Daarnaast werden er een hele reeks verdere investeringen in jonge, beloftevolle bedrijven gedaan. We konden ook de resterende minderheidsparticipatie in Medienhaus Aachen overnemen, wat ons meer bewegingsvrijheid geeft voor mogelijke toekomstige ontwikkelingen in Duitsland.

Ondanks een hele reeks uitdagingen waarmee onze sector geconfronteerd werd, konden we de financiële resultaten in het voorbije jaar op een hoog peil houden. We blijven onverminderd een heel sterke balans voorleggen en onze huidige performantie maakt dat we gewapend zijn voor de hardere tijden die er wellicht aankomen.

Ik ben blij dat we ook duidelijke vooruitgang kunnen tonen met betrekking tot onze duurzaamheidsdoelstellingen. Deze staan centraal in dit verslag.

Dit betekent in de eerste plaats dat we ons inzetten voor een duurzaam kader voor kwaliteitsvolle en maatschappelijk betrokken journalistiek. We zetten in op het vertrouwen van de lezer, en proberen dit ook zo objectief mogelijk te meten, zodat we dit vertrouwen blijven verdienen en ook verder versterken.

We maakten ook werk van een meer diverse en inclusieve werkomgeving en zetten extra in op het ontwikkelen van onze talenten.

Tenslotte leverden we onze bescheiden maar noodzakelijke bijdrage aan de energietransitie. Door dit thema prominent in onze nieuwsmerken aan bod te brengen, maar ook door gerichte inspanningen te leveren binnen onze eigen onderneming. Onze C02 uitstoot kon opnieuw aanzienlijk gereduceerd worden, zelfs sneller dan de doelstellingen die we onszelf hadden opgelegd.

We hebben in de voorbije jaren de overgang van print naar digitaal op een goede manier mee kunnen vormgeven. We worden erkend als een van de Europese voortrekkers op dit domein. De komende jaren zullen evenwel uitdagend worden. In 2023 kwamen we immers op een kantelpunt. Bijna 50% van onze abonnees lezen ons nu digitaal. De kosten om onze printabonnees goed te bedienen zullen nu disproportioneel stijgen. We hebben in het voorbije jaar een duidelijke strategie geformuleerd hoe we hiermee moeten omgaan en hoe we ons bedrijf en haar kernopdracht sterk houden.

Ik heb het volle vertrouwen in onze teams dat zij hierin ook zullen slagen. We zullen onze activiteiten in aanverwante media en digitale domeinen ongetwijfeld verder uitbouwen, maar gedegen en betrouwbare journalistiek zal de essentie van Mediahuis blijven, nu en in de komende 10 jaar.

Het volledige IMPACT jaarverslag vindt u hier.

https://annual-report.mediahuis.com/nl/assets/mediahuis_cijfers_nl-1711702733.png