ACC Profitability Survey: dalende winsten voor Belgische communicatiebureaus

FacebookTwitterLinkedIn

ACC, de koepelvereniging van Belgische communicatiebureaus, stelt de resultaten voor van de ACC Profitability Survey, die de rentabiliteit van de sector in kaart brengt. 111 bedrijven vulden de survey in, waaronder een aantal holdings die meerdere bureaus vertegenwoordigen. Dat brengt het totaal op 116 agentschappen.

De belangrijkste conclusie is de jaarlijkse daling van de winsten van Belgische communicatiebureaus. Dat komt omdat het speelveld steeds complexer wordt, met alle gevolgen van dien. Johan Vandepoel, CEO van ACC: “De bureaus hebben zich aangepast aan de steeds complexer wordende communicatiecontext door de groei van de inkomsten te investeren in het aanwerven van nieuw talent. Maar de kost van dit talent is aanzienlijk toegenomen door de behoefte aan specialisering enerzijds en de schaarste anderzijds.

En die extra kosten worden niet opgevangen door opdrachtgevers, vervolgt Vandepoel: “Doordat opdrachtgevers niet bereid zijn hier proportioneel meer voor te betalen, nemen de winsten van de creatieve bureaus jaar na jaar af en staat de PBT/income ratio ook dit jaar nog meer onder druk.” Zoals vorige jaren daalde die PBT/income ratio opnieuw, dit jaar van 13,1% naar 11,8%. De initiële PBT/income ratio van de sector bedroeg 15%. Johan Vandepoel waarschuwt: “We komen op een punt waarop nog verder dalen niet langer wenselijk is. Wij roepen klanten-adverteerders op om in gesprek te gaan.

Overige conclusies

  • De brutomarge van de creative agencies stijgt met 3,7% tot 326,3 mio €.
  • De creative agencies stellen 2.846 FTE-medewerkers tewerk: een stijging van 2,9%.
  • De salary cost groeit echter met 5,8% en zwelt aan van 60,6% tot 61,8% van de brutomarge.
  • Daardoor zakt de winst naar 38,6 mio € (-2,4 mio €) en PBT/income van 13,1% naar 11,8%.

Trends bij andere disciplines

  • De eventbureaus noteren de sterkste stijging in brutomarge (+15%) en aantal FTE’s (+50) en zien hun PBT/income ratio stijgen van 11,6% tot 12,7%.
  • Ook de PR-bureaus zien hun brutomarge met 7,2% toenemen versus een stijging in salary cost van 5,2%. Dat levert een PBT/income ratio op van maar liefst 16% (versus 13,8%).
  • De contentmarketing-bureaus daarentegen zien hun brutomarge slechts met 1% stijgen en kijken op tegen een toename in salary cost van 5,4%, waardoor hun PBT/income ratio zakt naar 9,9%.