Oplage

Het aantal daadwerkelijke gedrukte exemplaren van een perstitel. Het omvat de netto verspreiding (losse verkoop, abonnementen, regelmatige gratis diensten) met daarbij de onverkochte exemplaren, de bewijsnummers…, dus ook alle niet-verdeelde exemplaren.