Profiel

Verhouding tussen de verschillende composanten van een criterium binnen een titel of drager die zelf altijd gelijk staat aan 100%. Berekening: [Bereik van de criteriumcomposante x 100] / Bereik van de titel of drager.