Kijkduur (viewing duration)

De gemiddelde duurtijd, uitgedrukt in minuten, die de televisiekijkers doorbrengen voor hun televisietoestel en dit gedurende minstens 15 seconden.