Franstalige CSA publiceert jaarlijks rapport: positieve balans, maar onvoldoende toegankelijkheid bij de private tv-zenders

FacebookTwitterLinkedIn

Het reguleringsorgaan Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) heeft zijn jaarlijkse rapport over de Franstalige private televisiestations gepubliceerd. De controle had betrekking op 9 uitgevers en 22 diensten. De private uitgevers moeten meerdere verplichtingen nakomen, met name qua zendquota (Europese content en onafhankelijke content), de opwaardering van Europese content, bijdragen aan producties binnen de Franse Gemeenschap, enz. De verplichtingen zijn opgenomen in het decreet over de audiovisuele mediadiensten, waarvan sommige bepalingen uitgaan van de Europese richtlijn.

Momenteel lijken de inspanningen overeengekomen met de uitgevers niet aan de doelstellingen te voldoen. Voor Noël Theben, verantwoordelijke voor de televisie-eenheid van de CSA, is nu vooral het moment voor een waarschuwing aangebroken. “We stellen vast dat erover nagedacht wordt en dat de uitgevers van goede wil zijn – in principe een verbetering – maar we zouden in de loop van 2022 geen problematische controle willen zien. Daarom is er nu actie vereist.

De CSA wijst er nogmaals op dat de uitgevers zich de juiste reflexen moeten aanmeten wat betreft de toegankelijkheid van programma’s, zowel bij de acquisitie als bij de productie ervan. Aan de ene kant werden er de laatste jaren op de Franse markt vorderingen gemaakt op vlak van aangepaste ondertiteling en audiodescriptie. Die zorgen ervoor dat veel programma’s nu beschikbaar zijn met de nodige ingrepen. Aan de andere kant is het met de technologische vooruitgang, zeker met spraakherkenning, mogelijk om aan een betaalbare prijs ondertiteling te voorzien.

Meer informatie in ons Franstalige artikel.