Effie Belgium zet deur wagenwijd open voor vernieuwing

FacebookTwitterLinkedIn

“We leven in een zeer disruptieve marketing- en communicatiewereld en daarom verruimen we onze missie. Voortaan komen alle marketingacties, -initiatieven, -campagnes en -inspanningen, die aantonen dat de gestelde doelstellingen behaald werden met meetbare resultaten en bewezen ROI, in aanmerking voor een prestigieuze Effie Award”, aldus Marc Frederix, de nieuwe voorzitter van Effie Belgium.

 

In praktijk betekent dit dat, naast de klassieke campagnes, ook unieke marcom efforts binnen domeinen als brand experience, brand activation, shopper marketing, PR en contentmarketing mee kunnen dingen naar een Effie Award. Om dit proces zo breed mogelijk open te stellen voor alle merken, sectoren, budgetten en acties, kunnen vanaf 2016 cases ingediend worden in tien categorieën waarbinnen elke type aan bod kan komen onafgezien van duurtijd en mediakeuze.

 

Naast het aanduiden van de winnaars van de gegeerde effectiveness awards, zal de jury voortaan ook voor niet-winnaars een individueel feedback rapport opstellen met concrete aandachtspunten en aanbevelingen. Dit vergroot voor alle deelnemers de toegevoegde waarde om een case in te dienen. Daarnaast wordt vanaf deze editie de budgettaire drempel verlaagd met een korting voor deelnemers die tijdig hun case indienen.

 

De verbreding van het veld voor kandidaten vertaalt zich ook in de jurysamenstelling. De 16 leden worden samengesteld uit professionals uit de wereld van adverteerders, agentschappen, onderzoeksbureaus en academici. Prioritair voor 2016 is een representatieve mix van expertise uit verschillende marketing- en communicatiedomeinen. De juryleden, met als nieuwe juryvoorzitter Ignace Heyman (General Manager Lotus Bakeries France), worden in december bekendgemaakt.

 

Categorieën 2016

1.    Consumer Goods

2.    Leisure & Entertainment

3.    Automotive

4.    Banking

5.    Telecom

6.    Energy

7.    Pharma

8.    Retail & E-tail

9.    Corporate

10.   Non-profit

 

Deadlines voor de competitie

December/januari/februari: competitie open voor registatie

Maart/april: deadlines voor inzending van casemateriaal

Mei: beoordeling door de jury

Juni: prijsuitreiking