Der Bauer wordt een tweewekelijkse uitgave

FacebookTwitterLinkedIn

Boerenbond / Media-Service kondigt een aantal aanpassingen aan in hun portfolio.

 

Der Bauer, de Duitstalige weekkrant van de Boerenbondorganisatie wordt een tweewekelijkse uitgave.

 

Voor IDEE, het blad voor de leiding en afdelingswerking van de landelijke jeugdbeweging KLJ, kan alleen Cover 4 gekocht worden. IDEE valt voortaan wel uiteen in IDEE Magazine en IDEE Inspiratie, waardoor er per editie 2x een Cover 4 kan gekozen worden.

 

Buiten, het ledenblad van de Landelijke Gilden, staat open voor reclame. Weliswaar voorlopig alleen op Cover 4 en voor inleggers.