De toekomst van Klasse is multimediaal

FacebookTwitterLinkedIn

Met het toekomstplan ‘Klasse 2020’ heeft Klasse een blauwdruk klaar voor de toekomst na de recent opgelegde besparingen door de Vlaamse regering. Minister van Onderwijs Hilde Crevits gaf alvast haar steun en vertrouwen aan de nieuwe plannen voor de komende vijf jaar. Klasse blijft hoe dan ook een mix brengen van actuele beleidsthema`s en onderwerpen die in het onderwijsveld leven.

 

Vanaf 1 september 2015 slaat Klasse definitief de weg in van multimediale communicatie, met veel aandacht voor digitale media. De nadruk op tijdschriften verdwijnt dus.

 

Klasse wil via meer en verschillende kanalen communiceren. Daarvoor komen er een vernieuwde website Klasse.be, sterkere digitale formats, nieuwsbrieven op maat, actievere socialemediakanalen en betere samenwerkingen met andere media. Dat wordt ondersteund door een nieuwe papieren publicatie voor leraren (die vier keer per schooljaar zal verschijnen) en beperkte printcommunicatie voor ouders en kansengroepen.

 

Klasse wordt één project dat zich inzet voor onderwijs, onder de merknaam Klasse. Daardoor verdwijnen de verschillende submerken Klasse voor Leraren, Klasse voor Ouders, Yeti en Maks.

 

De belangrijkste doelgroep van de nieuwe Klasse is de leraar. Al blijven ook directeurs, ouders en leerlingen aangesproken worden als het thema daarom vraagt.

 

Klasse, dat als autonome redactie binnen het ministerie van Onderwijs en Vorming blijft werken, gaat ook op zoek naar nieuwe bronnen van inkomsten, zoals de uitbreiding van online advertenties. Daarnaast blijven ook de advertenties in de papieren uitgaven belangrijk.

 

Klasse zal nu de nieuwe werking in gang zetten, maar benadrukt dat het nieuwe project pas in september 2015 start. Het resterende schooljaar blijft Klasse doorgaan met de kanalen die ze al hadden: enkele papieren uitgaves, nieuwsbrieven, websites, social media, enzovoort.