Decom innoveert healthcare magazines UZ-Magazine en Gezond Thuis

FacebookTwitterLinkedIn

Het patiëntenmagazine van UZ Leuven onderging een grondige transformatie. Er is aan de typografie en icoongebruik gesleuteld waardoor de identiteit van UZ-Magazine is versterkt. “Zo zorgden we voor meer instapmomenten, zowel op magazineniveau als op artikelniveau. We nemen de lezer nog beter bij de hand en leiden hem visueel door de speciaal voor hem ontwikkelde content”, aldus art director Janne Geelen.

 

Het vernieuwde Gezond Thuis van het Wit-Gele Kruis van Vlaanderen knoopt nog beter aan bij de leefwereld van patiënten en mantelzorgers. ”Zo stellen we voortaan expertise en de community centraal en enten we alle content van het Wit-Gele Kruis op vijf inhoudelijke pijlers: Interview, Lekker, Gezond, Verhaal en Thuis. Visueel resulteren enkele doordachte ingrepen in een modernere uitstraling”, aldus projectverantwoordelijke Caroline Sabbe.