Chris Van Roey verlaat UBA en wordt opgevolgd door Luc Suykens

FacebookTwitterLinkedIn

Op 31 december verlaat Chris Van Roey UBA, de vereniging waar hij 13 jaar lang CEO was. Hij startte in 2008 bij UBA en legde meteen de basis voor een grondige vernieuwing: er kwam een duidelijke strategie, missie en visie, de focus werd gelegd op het creëren van leden value en er kwamen nieuwe mensen aan boord. Na een aantal jaren was het aantal leden verdubbeld en vandaag telt de UBA-community 347 merkenbouwers.

Chris Van Roey weet als geen ander wat er nodig is om een sterk merk te bouwen en hij is er zich goed van bewust dat de marketeer van vandaag voor een aantal uitdagingen staat: de nieuwe consument, de exponentiële groei van touchpoints en de digitalisering maken het er niet makkelijker op. Het decoderen van deze complexiteit werd zijn belangrijkste aandachtspunt bij UBA.

Chris Van Roey was actief als bestuurder van de World Federation of Advertisers (WFA) en onderhield via deze weg goede contacten met de merkenassociaties in het buitenland. Hij observeerde goed, liet zich in het buitenland inspireren en implementeerde de ideeën in België.

Chris Van Roey: “Ik heb de opdracht bij UBA met volle overtuiging, inzet en plezier vervuld. Dankzij een goede omkadering van het bestuur en dankzij de inzet van de UBA team members hebben we een mooi parcours kunnen lopen. UBA is in deze periode enorm geëvolueerd, zowel kwalitatief als kwantitatief. Daarnaast is UBA klaar voor de toekomst: een duidelijke strategie, een uitgebreid en competent team, performante tools en dat alles op een financieel gezonde basis. Het UBA 3.0 plan -met de uitbreiding van de vereniging naar andere stakeholders- is ondertussen uitgewerkt en is een perfecte startbasis voor een verdere evolutie. Dit is voor mij het ideale moment om de fakkel over te dragen aan een nieuw en sterk management dat UBA in een volgende stroomversnelling kan brengen.”

Philippe Wallez, voorzitter van UBA & Managing Director van ING: “Het was een plezier om al die tijd met Chris samen te werken. Hij heeft er niet alleen voor gezorgd dat UBA uitgegroeid is tot een van de meest efficiënte professionele organisaties in België, maar zijn inzet en enthousiasme hebben het bovendien mogelijk gemaakt om dit samen met een klein en geëngageerd team te verwezenlijken. De bijdrage van Chris voor het ecosysteem van merken is aanzienlijk en zijn leiderschap zal nog vele jaren een impact hebben op UBA als organisatie.”

Luc Suykens neemt fakkel over vanaf 1 april 2021

Luc Suykens, nog tot 31 maart Harley Procter Brand Vice-President Procter & Gamble France, Belgium & the Netherlands en vice-voorzitter van UBA, zal vanaf 1 april 2021 de externe en strategische rol bij UBA van Chris Van Roey overnemen. Alle kennis en het rijke netwerk dat Luc meebrengt, zullen opnieuw een enorme boost aan de vereniging geven.

Luc Suykens: “Als merkenbouwer bij P&G heb ik ervaren hoe UBA onder de leiding van Chris Van Roey de ledenwaarde sterk heeft doen groeien, zowel in de diepte als in de breedte. Chris heeft een echte turnaround gerealiseerd bij UBA. Ook op internationaal vlak heb ik vastgesteld dat UBA als sterke National Association een voorbeeld is voor andere landen. Als vice-voorzitter was ik de voorbije jaren nauw betrokken bij het uitbouwen van het huidig strategisch plan van UBA. Ik kijk ernaar uit hier verder op te werken samen met het sterke team dat Chris heeft uitgebouwd.”